ARUS: Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků v projektovém managementu v prostředí škol a školských zařízení

Tato registrace je předběžná - zařazení do pilotní skupiny či na seznam náhradníků Vám bude potvrzeno do konce listopadu.

Program setkání

Přílišná administrativní zátěž. Obavy z nenaplnění monitorovacích indikátorů. Potíže, které realizace
projektů přináší do běžného života školy, obtížné skloubení „školního“ a „projektového“ života,
rezignace na hlavní roli školy, strach z přetížení klíčových lidí v týmu. Obava, aby projektové aktivity
nepoznamenaly kvalitu výuky. To jsou hlavní důvody, které ředitele a ředitelky škol v České republice
odrazují od toho, aby se v ještě větší míře zapojili do projektů v rámci strukturálních fondů Evropské
unie. Obecně přijímaný názor potvrdil i náš interní dotazníkový výzkum, realizovaný na jaře 2017
mezi třiceti základními a středními školami ve Zlínském kraji. Ředitelé v něm navíc přiznávali, že
z projektů v rámci strukturálních fondů Evropské unie mají obavy, protože ani oni, ani jiní
pedagogové v jejich týmech nezvládnou napsat projektovou žádost, nemají s psaním žádostí ani
s řízením projektů potřebné zkušenosti, a na to, aby vše zadali spolupracující agentuře, jim zase chybí
peníze.


Kvůli sice pochopitelným, ale řešitelným potížím tak management českých škol často rezignuje na
možnost, jak získat pro školu a pro pedagogický tým peníze na aktivity, které mohou po školy
znamenat výraznou přidanou hodnotu, posílení jejich prestiže a v konečném důsledku zvýšit kvalitu
vzdělávacího a výchovného procesu.


Proto je cílem tohoto interaktivního modulu ukázat především přínos projektů realizovaných v rámci
strukturálních fondů Evropské unie a vybavit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení potřebnými
kompetencemi v projektovém managementu.

Poznámka

Jedná se o pilotní ověření připravovaného DVPP - program není akreditován

Tento termín je již plně obsazen

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů