MG16C - Matematická gramotnost

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ A MŠ PRAHA, LYŠKOVO NÁM.!!!

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ a je určeno učitelům matematiky.

Školení umožňuje vyučujícím přírodních věd, informatiky a dalších předmětů seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů, tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory
a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky
v otázkách všedního dne
. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj
k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Doporučený digitální obsah:
Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 • Matematika v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech (4 hodiny)
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých částí a formou jejich realizace. Role matematiky
  i v jiných předmětech, její důležitost při řešení početních a problémových situacích v cizích jazycích, fyzice, chemii, zeměpisu, přírodovědě informatice a dalších oborech. Její aplikovatelnost v daných předmětech. Důraz na zvýšení názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných
  a přírodovědných problémů aj. Geometrie jako nástroj pro zlepšení představivosti. Použití nástrojů, které se snadněji ovládají a jsou pro děti názornější. Rýsování pomocí interaktivních pomůcek, vlastní interaktivní konstrukce. Pojďme začít používat měřicí nástroje SMART Notebooku, Geogebra, vkládání rovnic, SMART Math Tools a další.

 • Robotika a logika v matematice, přírodních vědách
  a dalších předmětech (4 hodiny)

  Děti milují roboty a hry. Robotická stavebnice je v rukou učitele nástrojem pro zvýšení názornosti a atraktivity výuky. Představení robotiky jako nástroje pro podporu výuky matematiky, fyziky, informatiky, cizího jazyka, výtvarné výchovy aj. dále jako nástroje pro rozvoj schopnosti řešit problémové situace a rozvoje kreativity a jako nástroje pro skupinovou práci s podporou soutěživosti. Přehled nabízených platforem na současném trhu, jejich výhody a nevýhody. Ukázky a doporučení pro tvorbu aktivit řešení problémů souvisejících s výukou v daném předmětu. Odkazy na video návody, metodiky a zdroje pro podporu výuky robotiky v matematice, fyzice, informatice, cizím jazyce, výtvarné výchově aj. Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje pro rozvoj logického myšlení. Aplikace logických her ve výuce. Odkazy na nástroje a zdroje pro podporu výuky logiky.

 • Nebojte se cloudu, i-učebnic a vzdělávacího portálu (4 hodiny)
  Hrajete s dětmi didaktické hry? Vymýšlíte pro své žáky
  a studenty aktivity, při kterých je potřeba jejich spolupráce? Potřebujete nashromáždit v krátkém časovém období větší množství údajů a přehledně je uspořádat? Pak jsou tady pro vás k dispozici různé cloudové nástroje, které jsou jednak jednoduché na použití a přípravu a mají tu výhodu, že s nimi každý může pracovat jak ze školy, tak z domova. A testování bude příjemným bonusem, který můžete okamžitě začít používat. Tato část vám ukáže jednoduchost a snadnost práce v cloudu. Seznámíte se s možnostmi cloudových řešení
  a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2, dále s Toglicem pro tvorbu tabletových výukových aktivit a využitím interaktivního obsahu i-učebnic jako jsou Flexibooks a online vzdělávacím portálem Fred.

 • Matematika a finance kolem nás (4 hodiny)
  Základní nástroje matematiky, s nimiž se setkáváme v běžném životě ve všech vědních i všeobecně vzdělávacích oborech. Ulehčete si aplikaci matematických výpočtů za pomoci digitálních technologií, a to na situacích z běžného života jako využití návodů, jízdní řády, nakupování, zjišťování skutečné výše slev, porovnání nabídek produktů a služeb, cestování (mapy, vzdálenosti, náklady aj.), poměry složek ve směsích, čtení z grafů a tabulek a další. Příklady a modelové situace, ve kterých se objevují tabulky a grafy, finance a statistiky. Ukázky práce s autentickými materiály z různých oblastí výuky, porovnávání nabídek finančních produktů a služeb a další. Aplikace textového a tabulkového editoru včetně  prezentačních nástrojů s využitím animací, grafů, tabulek, videí, interaktivních her, podkladů pro výuku.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů