ARUS: Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ

Tato registrace je předběžná - zařazení do pilotní skupiny či na seznam náhradníků Vám bude potvrzeno do konce října.

Program setkání

Formativní hodnocení, jeho vliv, výhody a přínosy patří do moderní školy a jeho znalost a schopnost zavádění do praxe patří i do výbavy moderního školského managementu. Tento model se zabývá nejen výhody a přínosy formativního hodnocení, ale především nabízí především vedení škol nástroje a procesy pro úspěšné zvládnutí a zavedení do všech typů škol.


Kromě části teoretické bude velký důraz kladen na část praktickou, která bude obsahovat jednak příklady dobré práce v ČR i v zahraničí, jakožto vzory nápodoby a užitku pro školy. Dále konkrétní kazuistiky, modelové příklady i simulace spojené s jednotlivými fázemi a cíli realizace.

sobota 16. listopadu: 

Příjezd v 8 hod.

9:00 - 10:30    první výukový blok
10:30 – 11:00 přestávka na kávu
11:00 - 12:30  druhý výukový blok
12:30 – 13:30 oběd
13:30 - 15:00  třetí výukový blok
15:00 – 15:30 přestávka na kávu
15:30 - 17:00  čtvrtý výukový blok

neděle 17. listopadu:  

7:00 - 8:00  snídaně
8:00 - 9:30 pátý výukový blok
9:30 – 10:00 přestávka na kávu
10:00 - 11:30  šestý výukový blok
11:30 – 12:30 oběd

Poznámka

Jedná se o pilotní ověření připravovaného DVPP - program není akreditován

Tento termín je již plně obsazen

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů