CG32A - Čtenářská gramotnost - základní školení

Školení je určeno pouze pro pedagogy ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ.


Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému.

Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj.

Školení je určeno pedagogům s aprobací český jazyk a vyučující český jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ.

Doporučený digitální obsah:
Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení má teoretickou a praktickou část a je rozděleno do 5 bloků:

 • Čtenářská gramotnost - teorie - základní školení (16 hodin)
  Seznámení s tématem Čtenářské gramotnosti, teoretické přístupy k osvojení si čtení a počátečního psaní. Podpora rozvoje techniky čtení, počátečního psaní, dovednosti zaměřené na jazykové roviny. Děti s rizikem rozvoje SPU (dyslexie, dysortografie). Čtenářská gramotnost - porozumění čtenému.

 • Prvopočáteční čtení a psaní interaktivně (4 hodiny)
  Využití základních nástrojů SMART Výukového softwaru pro použití různých metod čtení (GM, ASM). Účastníci si prakticky vyzkouší vytvořit jednoduchá cvičení do hodin čtení. Práce s aplikací Včelka na podporu čtenářských dovedností (nácvik čtení jednoduchých slov, techniky čtení, sluchová analýza
  a syntéza, podpora paměti, postřehu). Využití nástrojů galerie (tvary psacího písma, druhy čar, Můj obsah - ukládání tvarů psacího písma, tabulka pro čtení slabik - dlouhé a krátké slabiky, pravolevá orientace – řádek, sloupeček, alternativa pro pexeso, porozumění, slovní zásoba a jiné).

 • Interaktivní cvičení na rozvoj čtení (4 hodiny)
  Cvičení na rozvoj kvality čtení s pomocí nástrojů SMART Výukového softwaru (čtenářské okénko - reflektor, zprůhlednění geom. tvaru, maskování textu, cvičení na rozvoj přesnosti čtení – widgety, LAB, Tvůrce cvičení – třídění textu, nahrávání zvuk, cvičení na rozvoj plynulosti – widget Timer). Cvičení pro pokročilé čtenáře (individualizace) – Zrychlení soutěže vedoucí k automatizaci čteného - kouzelné pero, mizící inkoust. Kahoot – vytvoření jednoduchého textu. Aplikace Včelka – háčkovaná, měkčení slabik, délky samohlásek.

 • Interaktivní podpora dysporuch - Metodická podpora dysporuch s využitím SMART Výukového softwaru (4 hodiny)
  Zaměřuje se na možnosti, jak přistupovat k žákům s SVP pomocí SMART Výukového softwaru a žákovských zařízení. Metodická nabídka, jak vytvářet jednoduchá interaktivní cvičení a poskytovat žákům zpětnou vazbu. Kimova hra (obrázky) pravolevá orientace. Práce s „Můj obsah“ - kartotéka grafomotorických cvičení dětí s SPU apod., nahrávání stránky, videozáznam. Nástroje aplikace Včelka – porozumění krátkému čtenému textu.

 • Interaktivní cvičení a aktivity jako zpětná vazba porozumění čtenému (4 hodiny)
  Jak získat zpětnou vazby od žáků, jak porozumět textu. Vytvoření cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy, na rozvoj slovní zásoby. Seznámení s novými programy, aplikacemi vedoucími k porozumění čteného, k rozvoji čtenářské gramotnosti. Využití nástrojů Toglic, SMART Response, Včelka. Seznámení s citacemi při práci s odbornou literaturou

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn. 32 hodin (6 bloků školení).

 

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů