ARUS - Akademie pro řízení úspěšné školy: základní modul

Kurz je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky.

Základní tématický blok bude zahrnovat podporu kompetencí v pedagogickém vedení (vedení pedagogického týmu inkluzivní školy v souvislosti s managementem změny, strategickým plánováním a s využitím mentoringu a koučingu v práci vedoucích pedagogických pracovníků). Důraz bude kladen na vzájemnou výměnu zkušeností a vzájemné učení.

Program setkání

úterý 8. ledna: 

9:00 - 10:30    první výukový blok
10:30 – 11:00 přestávka na kávu
11:00 - 12:30  druhý výukový blok
12:30 – 13:30 oběd
13:30 - 15:00  třetí výukový blok
15:00 – 15:30 přestávka na kávu
15:30 - 17:00  čtvrtý výukový blok

středa 9. ledna:  

8:00 - 9:30 pátý výukový blok
9:30 – 10:00 přestávka na kávu
10:00 - 11:30  šestý výukový blok
11:30 – 12:30 oběd
12:30 - 14:00  sedmý výukový blok
14:00 – 14:30 přestávka na kávu
14:30 – 16:00 osmý výukový blok

 

Cíle základního tematického bloku: 

 1. zlepšení kompetencí CS v oblasti pedagogického vedení jako základní oblasti vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, 

 2. získání kompetencí pro vedení každé vzdělávací instituce jako inkluzivní školy/školského zařízení, jejímž cílem je to, že se v ní každé dítě/žák učí, rozvíjí a maximálně využívá svých možností, 

 3. schopnost jasně definovat vizi, kam škola/školské zařízení směřuje, stanovení dílčích cílů k naplnění této vize a cyklického vyhodnocování plnění dílčích cílů k naplnění vize rozvoje školy, 

 4. schopnost získat pro naplnění vize pedagogický tým s respektováním toho, že jde o dlouhodobý proces, 

 5. schopnost cíleně pracovat na vlastním profesním rozvoji, být si vědom nutnosti dalšího profesního vzdělávání, 

 6. schopnost práce s plány profesního rozvoje členů pedagogického týmu, které vycházejí z vize rozvoje školy, 

 7. rozvoj pedagogického vedení v rámci výměny zkušeností s vedoucími pedagogickými pracovníky 

 8. jiných škol, schopnost čerpat motivaci a energii pro setrvání v naplňování nastartovaných změn a pro naplňování stanovené vize rozvoje školy/školského zařízení ze setkání, kde probíhá vzájemné učení vedoucích pedagogických pracovníků z dalších škol, 

 9. rozvoj pedagogického vedení s využitím konzultací s odborným supervizorem (Činnost supervizora může vykonávat lektor tematického bloku, příp. jiný člen odborného týmu.) 

 10. rozvoj pedagogického vedení s využitím kolegiální podpory např. formou náslechů a následného rozboru hospitační činnosti v rámci školy i v jiné škole, možnosti reflexe zkušeností z pedagogického vedení, 

 11. posílení schopnosti akceptovat zavádění nových metod výuky a hodnocení, inovativních přístupů, 

 12. podpora těch členů pedagogického týmu, kteří o zavádění inovativních postupů do života školy/ /školského zařízení usilují, využití tohoto potenciálu pro naplňování vize rozvoje školy/školského zařízení (např. při zavádění formativního hodnocení). 

   

   

  Drobné občerstvení zajištěno. Případné ubytování si organizují účastníci individuálně.

Poznámka

Jedná se o pilotní ověření připravovaného DVPP - program není akreditován

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů