MS16CG - Čtenářská pregramotnost

Jen pro Mateřská škola Národní Praha

 

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské pregramotnosti na MŠ.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k tvorbě příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti ve čtenářské gramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení, online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 1. Zavedení pojmu čtenářská pregramotnost v MŠ a její cíle
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých částí a formou jejich realizace. Teoretické seznámení se čtenářskou pregramotností v předškolní výchově. Co je čtenářská gramotnost a její aplikace. Stanovení cílů čtenářské gramotnosti pro předškolní výuku, rozložení do jednotlivých sekcí. Na výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání. Seznámení s pravidly pro tvorbu vlastního materiálu ve SMART Notebooku, grafické zpracování, autorský zákon (citace), internetové zdroje.

 2. Čtenářská gramotnost propojena s jazykovým rozvojem
  a technologiemi

  Seznámení s technickými podmínkami a možnostmi tvoření jednoduchého materiálu. Vytvoření nutných pravidel použití
  a zapojení technologií do výuky. Jak prakticky využít slovní metody a např. práci s pohádkou s propojením nových technologií k aktivnímu naslouchání. Využití SMART Galerie, aplikace Včelka, Toglic.

 3. Čtenářská gramotnost a rozvoj komunikační kompetence dětí
  Seznámení s teoretickými termíny, co je komunikační kompetence dětí, jak na tuto dovednost a veškeré souvislosti
  s nimi. Průběh komunikační dovednosti a rozdělení na jednotlivé fáze. Práce s výukovými CD ROM jako jsou: Chytré dítě (Hry pro rozvoj myšlení, Učíme děti přemýšlet), Logico - Piccolo (Vnímej a povídej). Zaměření na podporu pro individuální a skupinovou komunikaci podle věku dítěte. Umět improvizovat a připravovat nebo použít hotové výukové programy či přípravy na rozvoj komunikaci.

 4. Praktické vytváření podkladů pro čtenářskou gramotnost
  s pomocí různé techniky a výukových programů pro aktivní podporu dětí
  Seznámení s technickými možnostmi využití PC programů, CD ROM, SMART Notebook. Seznámení s ovládání výukových portálů. Příprava obsahu výukových materiálů na podporu čtenářské gramotnosti. Vytvoření základních zásad tvorby výukového materiálu. Praktická znalost softwaru SMART Notebook, vytváření a praktické začlenění do výuky. Seznámení s pravidly zapojení, četnosti, technické podmínky a zachování atraktivity u dětí.

 

 

 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

 

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů