INF08 - Nová informatika na 2. stupni ZŠ II

Tento seminář rozšiřuje seminář Nová informatika na 2. stupni ZŠ I. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s aktivitami, které podporují experimentování, bádání, objevování tak, aby je mohli přímo zařadit do výuky nové informatiky. Prohloubit jejich vzdělání v jednotlivých tematických oblastech nové informatiky tak, aby rozuměli všem novým pojmům a dokázali vybrat vhodné aktivity, pomocí kterých jejich žáci získají představu o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení.

Po absolvování kurzu účastníci získají přehled o změnách, porozumí základním pojmům v této oblasti, získají povědomí o zdrojích a nových učebnicích, které mohou využít přímo ve výuce k rozvoji informatického myšlení svých žáků.

Program setkání

Vzdělávací oblast informatika v revidovaném RVP ZV je pro většinu pedagogů něčím úplně novým, proto se v rámci tohoto školení seznámí s velkým množstvím aktivit, pomocí kterých mohou rozvíjet informatické myšlení u svých žáků a tím naplňovat očekávané výstupy v této vzdělávací oblasti.

V tomto semináři jsou jednotlivé aktivity členěny do tematických celků tak, aby to účastníkům ulehčilo orientaci v učivu i očekávaných výstupech v novém RVP. Jedná se o celky Data, informace a modelování, Informační systémy, Algoritmizace a programování. Účastníci si vyzkouší unplugged aktivity, u kterých nejsou potřeba žádné technologie, ale i aktivity přímo u počítačů. U každé realizované aktivity bude hned probíhat diskuze a reflexe, tak, aby využití ve třídě bylo efektivní a vedlo k naplnění vytyčených cílů.

Na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií. Pro spoustu pedagogů je to nový způsob práce, proto by na semináři měli získat povědomí o metodách a formách práce, které badatelství v této oblasti podporují.

Poznámka

Školení je akreditováno MŠMT v systému DVPP.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů