INF07 - Nová informatika na 2. stupni ZŠ I

Cílem kurzu je seznámení pedagogů se změnami v RVP pro základní vzdělávání – nová vzdělávací oblast informatika a nová klíčová kompetence digitální.  Seminář seznámí pedagogy s učivem i očekávanými výstupy v těchto oblastech. Dále účastníci zjistí, pomocí jakých aktivit mohou naplňovat očekávané výstupy v jednotlivých oblastech a rozvíjet digitální dovednosti dětí napříč předměty.

Kurz nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli změny úspěšně začlenit do svých školních vzdělávacích programů a tím lépe připravit děti na budoucnost ve 21. století.

Po absolvování kurzu účastníci získají přehled o změnách, porozumí základním pojmům v této oblasti, získají povědomí o zdrojích a nových učebnicích, které mohou využít přímo ve výuce a budou schopni analyzovat situaci ve svých školách a postupně začít realizovat potřebné změny.

Program setkání

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. V tomto semináři se zaměříme na nový vzdělávacího obor informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.

Pro řadu pedagogů jsou tyto změny zcela nové, potřebují se s nimi podrobně seznámit, pochopit je a získat návody a inspiraci, jak je začlenit do svých ŠVP a následně přímo do výchovně-vzdělávacího procesu.

Právě tento seminář by měl účastníkům pomoci získat vhled do tématu a porozumět základním pojmům přímo v jednotlivých oblastech nové informatiky (data, informace a modelování, informační systémy, digitální technologie, algoritmizace a programování). Ukážeme si aktivity, které pomohou k naplnění očekávaných výstupů přímo v těchto tematických celcích.

Poznámka

Školení je akreditováno MŠMT v systému DVPP.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů