CZ8_05 - Aplikace pro výuku cizího jazyka

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
ve výuce cizích jazyků.

Účastníci porozumí základním principům práce s aplikacemi
pro školní využití (Learning apps, Socrative, QUizizz, Quizket
a vybrané Google aplikace) a vytvoří si v rámci jednotlivých aplikací vlastní portfolio cvičení zaměřených na výuku cizího jazyka.

Program setkání

  • Konkrétní využití aplikací v hodinách cizího jazyka

První blok je zaměřený na využití různých online aplikací
pro potřeby jazykového vzdělávání. Účastníci se dozvědí,
jak implementovat tematické okruhy slovní zásoby nebo jak tvořit samo-opravovací gramatické testy, případně jak skrze volně dostupné aplikace začít s projektovou výukou
v hodinách cizího jazyka. Vše je vedeno formou workshopu skrze individuální práci. Mezi představované aplikace patří například Quizizz, Quizlet, Learning Apps, Socrative a některé Google aplikace.

  • Propojení aplikací v hodinách cizího jazyka
    do smysluplného celku

Následující blok se věnuje možnosti provázání jednotlivých aplikací do celku. Vše je opět vysvětleno a jednotlivé úkoly jsou zadávány na základě reálného použití v hodinách cizího jazyka.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita c) cizí jazyky.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů