POL8_06 - Programovatelné desky jako jedna z cest k polytechnickému

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků
do různých vzdělávacích oblastí, ukáže jim možnosti propojení různých předmětů, seznámí je s možnostmi a výhodami projektové STEAM výuky. Dále účastníci zjistí, jak pomocí polytechnického vzdělávání rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu
a samostatnost.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých , ale i svých žáků
při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je
k další samostatné práci.

Cílem školení je zvýšení kompetence pedagogických pracovníků
v oblasti využití moderních technologií. Absolventi, kteří nevyučují informatiku, si posílí jistotu v ovládání počítačových technologií.

Program setkání

 • STEAM výuka
  V úvodní části kurzu se účastníci seznámí s tím, jaký je rozdíl mezi STEM (science, technology, engineering, maths) a STEAM (+ art) výukou, jak je tento způsob výuky realizován v zahraničí a jaký přínos může mít spojení vědy a umění v našem vzdělávacím procesu. Zamyslíme se, jak zařadit radost
  z programování s micro:bitem do výuky na 1. i 2. stupni základní školy a jak si poradit v kroužcích, kde se setkávají různě staré a také různě pokročilé děti.

 • Programovatelné desky micro:bit – teoretická část
  V rámci teoretické části kurzu si představíme programovatelné destičky micro:bit, které se prvně dostaly do škol ve Velké Británii, kde je v rámci projektu BBC a rozvoje polytechnického vzdělávání a informatického myšlení, dostal každý žák 7. třídy. Podíváme se, z čeho se destičky skládají, jaké obsahují komponenty, jaké mají možnosti a jak je lze jednoduše zařadit do výuky.

 • Programování v grafickém prostředí – praktická část
  Výuka bude probíhat na základě praktických ukázek, kdy si následně budou účastníci kurzu vše okamžitě zkoušet. Seznámí se s programováním v grafickém prostředí, vyzkouší
  si základní programové konstrukce – základní příkazy, cykly, podmínky, ale i práci s tlačítky a dalšími senzory, které jsou součástí těchto programovatelných desek.
  V blokovém editoru naprogramujeme první programy reagující na tlačítka i vestavěné senzory. Nahlédneme, jak vypadá náš program v javascriptu a nezapomeneme, že to jde i v pythonu, který se dnes dostává ve školách do popředí zájmu.
 • Projektová výuka
  Projektová výuka je moderní formou výuky, která nenásilnou formou propojuje znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky, s různými typy projektů, jejich přípravou, realizací, prezentací
  i vyhodnocením.

 • Samostatný projekt – praktická část
  Ukážeme si zde, že s micro:bitem se dají programovat i chytré, mechanické "věci". Účastníci si dle své pokročilosti vyberou
  z nabízených projektů (autíčko, vysílač a přijímač, pohyblivý robůtek, …) a zkusí si ve skupinkách vytvořit a poté i rozhýbat model vzniklý spojením programovatelné destičky a běžně dostupných materiálů (karton, papír, brčka, gumičky,…).
  Na závěr kurzu účastníci představí vytvořené modely ostatním.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů