POL8_05 - 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání

Cílem školení je zvýšení kompetence pedagogických pracovníků
v oblasti využití moderních technologií. Absolventi získají dovednosti
v tvorbě 3D modelů a jejich využití ve výuce. Absolventi, kteří nevyučují informatiku, si posílí jistotu v ovládání počítačových technologií.

Účastníci školení se seznámí s prostředím pro tvorbu 3D modelu, naučí se tvořit 3D model v digitální podobě a převádět a upravovat jej do potřebného formátu vhodného pro 3D tiskárnu. Budou umět vyřešit důvody chybně vytištěného modelu. Po absolvování kurzu budou schopni získané znalosti aplikovat ve vyučovacím procesu
a motivovat tak žáky k rozvoji technických dovedností.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je
k další samostatné práci.

Program setkání

 • Polytechnické vzdělávání – 3D tisk
  Úvodní část školení přinese základní vhled do oblasti 3D tisku
  a ukáže, jaký přínos může mít v našem vzdělávacím systému. Účastníci uvidí možnosti, kam a jak 3D tisk v rámci polytechnické vzdělávání nenásilnou formou do výuky zařadit, seznámí se s tím, jaké důležité kompetence lze tímto způsobem u žáků rozvíjet.

 • 3D tisk v dnešním světě
  V této části semináře se účastníci seznámí s využitím 3D tiskáren v různých oblastech (stavebnictví, strojírenství, lékařství, ale i potravinářství a dalších oborech). Vše bude doplněno názornými fotografiemi a videi.

 • 3D tiskárny využitelné ve školství
  Představíme si typy 3D tiskáren, které jsou dnes pro školy dostupné, vysvětlíme si, jak probíhá tisk na různých typech tiskáren dle technologie tisku (FDM, SLA, SLS), dle typu konstrukce (kartézská, delta, scara), seznámíme se
  se systémem RepRap, který umožňuje postavit si vlastní 3D tiskárnu.

 • 3D modely – praktická část
  Účastníci kurzu si vyzkouší použití již hotových modelů – jejich import do prostředí SMART Notebook, manipulaci s 3D modelem a praktické cvičení s využitím 3D modelů.
  Také si vyzkouší využití již hotových 3D modelů, které mohou sloužit jako vyučovací pomůcky v různých vzdělávacích oblastech.

 • Tvorba 3D modelu – praktická část
  Účastníci si vyzkouší celý proces tvorby 3D modelu:
  • seznámení s prostředím pro 3D modelování
  • tvorba modelu, využití nástrojů
  • tvorba tiskové scény
  • export do 3D tiskárny

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů