CZ8_07 - Nové možnosti domácí přípravy (ve výuce cizího jazyka)

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení:

 • Účastníci vědí a dokáží žákům vysvětlit, proč je pro výuku jazyků důležitá domácí příprava.
 • Účastníci umí používat systém „Duolingo for schools“
  pro vzdělávání a domácí přípravu žáků.
 • Účastníci připraví ucelený materiál k procvičování žáků
  v systému „Quizlet“.
 • Účastníci dokáže zvolit vhodnou projektovou práci pro cílovou věkovou skupinu žáků.

Program setkání

 • Jak zefektivnit domácí přípravu žáků
  Možnosti, které pomohou žákům v jejich domácí přípravě tak, aby je to bavilo a zároveň to bylo přínosné.

 • Systém „Duolingo for schools“
  Ukázka jednoho z nejlepších online jazykových systémů zdarma ve školní verzi. Učitel má tak přehled, jak žáci pracují a s jakými výsledky.

 • Systém „Quizlet“
  Účastníci si v rámci bloku vytvoří přípravy, které pomohou žákům efektivně procvičit slovní zásobu nebo gramatické jevy. Všechny tyto aktivity jsou tak připraveny přímo pro potřeby žáků.

 • Domácí příprava formou projektů
  Ukážeme si, jak mohou vhodně zvolené projektové práce zdokonalit jazykové dovednosti žáků formou domácí přípravy.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita c) cizí jazyky.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů