MG8_05 - Základní nástroje SMART Výukového softwaru pro výuku matematické gramotnosti

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti matematické gramotnosti při výuce 1. a 2. stupni základních škol. Školení bude názorně ukazovat konkrétní příklady využití SMART Výukového softwaru, které pomáhají výuku nejenom zpestřit,
ale i udělat názornější, často přesnější a rozhodně přitažlivou
pro žáky i učitele. Nepůjde pouze o nějaký popis postupů,
ale o předání zkušeností učitelů z praxe, kteří technologie využívají při vlastní výuce dlouhodobě a často každou vyučovací hodinu.
V každém bloku bude poukázáno i na vhodnost využití získaných znalostí z hlediska struktury vyučovací hodiny: motivace, výklad, procvičování, domácí úkoly, zpětná vazba.

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění
v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu.

Program setkání

 • Základní ovládáním IA tabule a nástroje SMART Výukového softwaru
  Účastníkům bude představeno ovládání interaktivní tabule SMART Board v kombinaci počítač, dotyk, princip fungování interaktivní tabule SMART Board a jednotlivých jejích komponentů v praxi, postavení tabule SMART Board ve třídě
  z hlediska metodického.

 • Vytváření jednoduchých interaktivních cvičení
  Zaměříme se na strukturu SMART Výukového software (dále SVS). Úvodní část bude směřována svým obsahem na využití základních nástrojů SMART Notebooku (nativní software
  pro interaktivní tabule SMART Board). Budou ukázány různé způsoby zaznamenávání vlastních textů, grafických prvků, obrázků a následná manipulace s těmito prvky. Při výuce se často setkáme s potřebou vkládání různých struktur, vzorců
  či grafů. Cílem tohoto školení je seznámit pedagogy, jak tyto objekty nejenom zpracovávat právě ve SMART Notebooku,
  ale i jak tyto nově získané dovednosti uplatnit ve vlastní výuce.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita b) matematická gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů