MG8_03 - Internetové zdroje k matematické gramotnosti, možnosti získávání zpětné vazby

Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na výuku matematiky v souvislosti s využíváním internetových zdrojů
a nástrojů, které umožňují vytvářet vlastní aktivity pro zpětnou vazbu žáků.

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění
v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu.

Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj
k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání.

Program setkání

 • Zdroje a on-line aplikace
  Účastníci získají inspiraci a náměty do hodin věnovaných matematické gramotnosti s využíváním informačních technologií a zajímavých volně dostupných zdrojů a on-line aplikací.

 • Vytváření vlastních aktivit a interaktivních cvičení
  Účastníci se naučí vytvářet jednoduché aktivity, pracovní listy, vlastní hry, kvízy a testy, seznámí se se zajímavými on-line aplikacemi (Quizizz, Socrative, Trimino, Mentimeter…)
  a interaktivními materiály. Zjistí, kde je možné najít
  již vytvořené aktivity do výuky pro využití ve třídě
  pro jednotlivce i skupiny (Quizlet, Learning Apps, www.veskole.cz), na interaktivní tabuli nebo na žákovských zařízeních.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita b) matematická gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů