MG8_02 - Finanční gramotnost

Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na výuku finanční gramotnosti na základní škole v návaznosti na Standard finanční gramotnosti (2017).

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění
v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu.

Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj
k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání.

Program setkání

  • Finanční gramotnost na základních škole
    Praktické aktivity, příklady, autentické materiály a modelové situace, on-line zdroje. Účastníci získají inspiraci do vyučovacích hodin věnovaných finanční gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Vyzkoušejí si praktické aktivity zaměřené na tato témata: Nakupování, placení, hospodaření domácnosti. Seznámí se
    s příklady, autentickými materiály a modelovými situacemi, se kterými se člověk setká v běžném životě. Inspirují se vhodnými on-line zdroji (např. Zlatka.in, Peníze na útěku, Bankovkovi, Chráníme korunu) a s využitím animací, grafů, tabulek, videí, deskových a interaktivních her a podkladů pro výuku. Vytvoří si vlastní aktivitu a interaktivní cvičení se zaměřením na rozvoj finanční gramotnosti.

  • Vytváření vlastních aktivit a interaktivních cvičení
    Vytváření vlastních aktivit a cvičení se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti za pomoci moderních informačních technologií.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita b) matematická gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů