MG8_01 - Matematická gramotnost a e-gramotnost

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu.

Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj
k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání.

Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na e-gramotnost učitele. Účastníci získají praktické dovednosti v základní práci
s počítačem, se soubory, textovým dokumentem, tabulkovým kalkulátorem (tvorba tabulek a grafů), tvorbou prezentací.
V neposlední řadě je součástí školení i úvod do prostředí SMART Notebooku. Zapojení ICT technologií bude s novým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání napříč všemi předměty.

Program setkání

 • Základní ovládání práce s počítačem
  • Seznámení se základy práce s počítačem
  • Tvorba složek a podsložek 
  • Ukládání souborů
  • Základní práce se soubory – textový dokument a jeho úpravy, tvorba tabulek a grafů, tvorba prezentací
  • Export a import souborů 
  • Převod souborů do formátu .pdf a jeho výhody nejen
   při tisku
  • Práce s externími disky, antivirová ochrana a správné ukončení práce s disky

 • Vytváření jednoduchých interaktivních cvičení
  se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti
  • Úvod do prostředí SMART Notebooku a základní práce
   se SMART Výukovým softwarem
  • Seznámení s portálem www.veskole.cz – přihlašování
   na portál, registrace na školení a webináře, uložení certifikátů ze školení, nahrávání DUMů
  • Seznámení s videokonferečním systémem SMART Bridgit a s výhodami online výuky

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita b) matematická  gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů