SS24CZ - Rozvoj cizích jazyků na SŠ

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách a napříč předměty
.

Cílem školení je seznámení pedagogických pracovníků s gamifikací ve vzdělávání, prohlubování znalostí práce s interaktivní technikou, nastínění využívání cloudových řešení ve vzdělávacím procesu. Dále pak rozvinutí schopností práce
s interaktivními technologiemi a zapojení testovacích softwarů
do školní praxe pro lepší ověřování znalostí studentů.

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 1. Využití interaktivní techniky ve výuce jazyků:
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých části a formou jejich realizace.
  Jak využívat interaktivní techniky ve výuce cizích jazyků, zejména pak s používáním nástrojů sloužících k tvorbě cvičení pro zlepšování cizojazyčné výuky. Primárně se tento blok bude věnovat nástrojům SMART Výukového softwaru.

 2. Cloudová řešení pro výuku cizích jazyků:     
  Využívání cloudových služeb, zejména Google aplikací pro vzdělávání k projektovému vyučování a při řešení domácích úkolů. Učitelé se naučí, jak vhodně zakomponovat aplikace do výuky jejich výhody a nové možnosti, které jim tato řešení přinášejí.

 3. Gamifikace ve vzdělávání, využití testovacích softwarů:       
  Seznámení s gamifikací ve vzdělávání a jejími principy. Pedagogičtí pracovníci dokáží prvky gamifikace využívat ve svých hodinách mimo jiné i za použití různých výukových softwarů a aplikací. Poznání základních principů tvorby didaktických testů a seznámení s dostupnými webovými aplikacemi, které se tímto tématem zabývají. Pedagogičtí pracovníci chápou výhody/rizika využívání online testovacích programů a dokáží tento software vhodně zakomponovat do své praxe.

 4. Zdroje a online nástroje pro cizí jazyky:
  Cílem je ukázat si ověřené zdroje a online nástroje na internetu, vhodné pro výuku cizích jazyků a domácí přípravu žáků. Také si ukážeme možnosti zapojení videa do jazykových projektů (školních, meziškolních nebo mezinárodních). Budeme se zabývat technickým zabezpečením, ukážeme si různé formy videoprojektů.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon pro SŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 24 hodin (4 bloků školení).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů