CZ16C - Cizí jazyky

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty.

Cílem školení je seznámení pedagogických pracovníků s metodou CLIL, prohlubování znalostí práce s interaktivní technikou, nastínění využívání cloudových řešení ve vzdělávacím procesu. Dále pak rozvinutí schopností práce s interaktivními technologiemi.

Doporučený digitální obsah:
Oxford University Press Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 • Úvod, jak naučit žáky se učit cizí jazyky  + Využití interaktivní techniky ve výuce jazyků (4 hodiny)          
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých části a formou jejich realizace. Dále jak využívat interaktivní techniky ve výuce cizích jazyků, zejména pak
  s používáním nástrojů sloužících k tvorbě cvičení pro zlepšování cizojazyčné výuky. Primárně se tento blok bude věnovat nástrojům SMART Výukového softwaru, a to zejména grafickému a metodologickému zpracování prezentací s ohledem na současné potřeby výchovně vzdělávacího procesu. 
      
 • CLIL přirozené použití cizího jazyka - jak na to? (4 hodiny)
  Cílem bloku je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou CLIL.  Jak obsahově a jazykově integrovat cizí jazyk
  v nejazykových předmětech. Formou praktických ukázek navedeme pedagogy ke správnému užívání této metody. Součástí bloku budou praktické ukázky využití metody CLIL v mezipředmětových vztazích, tedy využití cizích jazyků v oblastech, které primárně cizí jazyk nevyužívají.      

 • Interaktivní učebnice a jejich doplňky (4 hodiny)
  Seznámení s nejrozšířenějšími interaktivními učebnicemi na českém trhu, jak je využívat a zapojit do výuky. Budeme se věnovat interaktivním učebnicím od předních českých vydavatelů učebnic, zejména pak od nakladatelství FRAUS, přičemž ovšem nebudeme opomíjet další nakladatelské domy
  a jejich učebnice.

 • Cloudová řešení pro výuku cizích jazyků (4 hodiny)
  Využívání cloudových služeb, zejména Google aplikací pro vzdělávání k projektovému vyučování a při řešení domácích úkolů. Učitelé se naučí jak vhodně zakomponovat aplikace do výuky jejich výhody a nové možnosti, které jim tato řešení přinášejí.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů