MG16C - Matematická gramotnost

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ a je určeno učitelům matematiky.

Školení umožňuje vyučujícím přírodních věd, informatiky a dalších předmětů seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů, tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory
a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky
v otázkách všedního dne
. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj
k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Doporučený digitální obsah:
Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 • Matematika v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech (4 hodiny)
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých částí a formou jejich realizace. Role matematiky
  i v jiných předmětech, její důležitost při řešení početních a problémových situacích v cizích jazycích, fyzice, chemii, zeměpisu, přírodovědě informatice a dalších oborech. Její aplikovatelnost v daných předmětech. Důraz na zvýšení názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných
  a přírodovědných problémů aj. Geometrie jako nástroj pro zlepšení představivosti. Použití nástrojů, které se snadněji ovládají a jsou pro děti názornější. Rýsování pomocí interaktivních pomůcek, vlastní interaktivní konstrukce. Pojďme začít používat měřicí nástroje SMART Notebooku, Geogebra, vkládání rovnic, SMART Math Tools a další.

 • Robotika a logika v matematice, přírodních vědách
  a dalších předmětech (4 hodiny)

  Děti milují roboty a hry. Robotická stavebnice je v rukou učitele nástrojem pro zvýšení názornosti a atraktivity výuky. Představení robotiky jako nástroje pro podporu výuky matematiky, fyziky, informatiky, cizího jazyka, výtvarné výchovy aj. dále jako nástroje pro rozvoj schopnosti řešit problémové situace a rozvoje kreativity a jako nástroje pro skupinovou práci s podporou soutěživosti. Přehled nabízených platforem na současném trhu, jejich výhody a nevýhody. Ukázky a doporučení pro tvorbu aktivit řešení problémů souvisejících s výukou v daném předmětu. Odkazy na video návody, metodiky a zdroje pro podporu výuky robotiky v matematice, fyzice, informatice, cizím jazyce, výtvarné výchově aj. Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje pro rozvoj logického myšlení. Aplikace logických her ve výuce. Odkazy na nástroje a zdroje pro podporu výuky logiky.

 • Nebojte se cloudu, i-učebnic a vzdělávacího portálu (4 hodiny)
  Hrajete s dětmi didaktické hry? Vymýšlíte pro své žáky
  a studenty aktivity, při kterých je potřeba jejich spolupráce? Potřebujete nashromáždit v krátkém časovém období větší množství údajů a přehledně je uspořádat? Pak jsou tady pro vás k dispozici různé cloudové nástroje, které jsou jednak jednoduché na použití a přípravu a mají tu výhodu, že s nimi každý může pracovat jak ze školy, tak z domova. A testování bude příjemným bonusem, který můžete okamžitě začít používat. Tato část vám ukáže jednoduchost a snadnost práce v cloudu. Seznámíte se s možnostmi cloudových řešení
  a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2, dále s Toglicem pro tvorbu tabletových výukových aktivit a využitím interaktivního obsahu i-učebnic jako jsou Flexibooks a online vzdělávacím portálem Fred.

 • Matematika a finance kolem nás (4 hodiny)
  Základní nástroje matematiky, s nimiž se setkáváme v běžném životě ve všech vědních i všeobecně vzdělávacích oborech. Ulehčete si aplikaci matematických výpočtů za pomoci digitálních technologií, a to na situacích z běžného života jako využití návodů, jízdní řády, nakupování, zjišťování skutečné výše slev, porovnání nabídek produktů a služeb, cestování (mapy, vzdálenosti, náklady aj.), poměry složek ve směsích, čtení z grafů a tabulek a další. Příklady a modelové situace, ve kterých se objevují tabulky a grafy, finance a statistiky. Ukázky práce s autentickými materiály z různých oblastí výuky, porovnávání nabídek finančních produktů a služeb a další. Aplikace textového a tabulkového editoru včetně  prezentačních nástrojů s využitím animací, grafů, tabulek, videí, interaktivních her, podkladů pro výuku.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů