CG16C - Čtenářská gramotnost

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ.

Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému.

Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj.

Doporučený digitální obsah:
Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 • Úvod do školení do Čtenářské gramotnosti - teoretická část (4 hodiny)
  Seznámení s tématem Čtenářské gramotnosti, teoretické přístupy k osvojení si čtení a počátečního psaní. Podpora rozvoje techniky čtení, počátečního psaní, dovednosti zaměřené na jazykové roviny. Děti s rizikem rozvoje SPU (dyslexie, dysortografie)

 • Interaktivní cvičení na rozvoj čtení (4 hodiny)
  Ukázka cvičení na rozvoj kvality čtení s pomocí nástrojů SMART Výukového sofwaru (galerie, widgety, základní nástroje SMART Notebooku 16, LAB), Kimova hra – animace, seznámení
  s aplikací Včelka, digitálním obsahem nakladatelství Fraus – Flexibooks. 

 • Metodická podpora dysporuch s využitím SMART Výukového softwaru (4 hodiny)
  Seznámení se SMART Notebook 16 – Můj obsah, nahrávání žáků a jejich čtenářských výkonů. Ukázky jednoduchých aktivit za využití SMART výukového softwaru. Motivační interaktivní hry a soutěže – Riskuj, AZ kvíz, QR kódy apod.

 • Interaktivní cvičení a aktivity jako zpětná vazba porozumění čtenému (4 hodiny
  Testování porozumění přečteného – Response VE, Toglic, Quizziz. Výukové metody vhodné pro čtení – INSERT, E.U.R., sněhová koule, pětilístek, rybí kost apod. Využití portálu FRED nakladatelství FRAUS.

 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů