CZ32B - Cizí jazyky - pokročilé školení

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty.

Jednotlivými složkami školení jsou bloky, které pedagogické pracovníky seznámí s metodou CLIL, gamifikací ve vzdělávání, nastíní možnosti využití cloudových řešení ve výuce cizích jazyků, dále pak rozvinou jejich schopnosti pracovat s interaktivní technikou a nabídnou možnosti verifikace znalostí studentů pomocí testovacích softwarů. Rovněž se účastníci seznámí s technickou podporou pro classroom management své výuky.
Pedagogickým pracovníkům bude též nabídnuta možnost seznámit se s pokročilým online výukovým prostředím ve výuce cizích jazyků, a zároveň využívat běžně dostupné aplikace pro výuku cizích jazyků, pro nejsilněji zastoupené operační systémy.

Školení je určeno pedagogům s aprobací cizí jazyk a vyučující cizí jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ a navazuje na základní školení.

Doporučený digitální obsah:
Oxford University Press Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 6 bloků:

 • Úvod, jak naučit žáky se učit cizí jazyky + Pokročilé využití interaktivní techniky ve výuce jazyků (6 hodin)
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivými části a formou jejich realizace. Jak využívat interaktivní techniky ve výuce cizích jazyků, používání nástrojů sloužících k tvorbě cvičení pro zlepšování cizojazyčné výuky. Primárně se blok bude věnovat nástrojům SMART Výukového softwaru.

 • CLIL přirozené použití cizího jazyka - stávám se vzorem (4 hodiny)
  Cílem bloku je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou CLIL.  Jak obsahově a jazykově integrovat cizí jazyk
  v nejazykových předmětech (pokročilé příklady). Formou praktických ukázek navedeme pedagogy ke správnému užívání této metody.

 • Gamifikace ve vzdělávání – škola hrou (5 hodin)
  Ukážeme si pokročilou gamifikaci ve vzdělávání. Konkrétní využívání prvků gamifikace v hodinách pedagoga, a to za použití různých výukových softwarů a aplikací.

 • Cloudová řešení pro výuku cizích jazyků + tvorba prací v Google dokumentech (6 hodin)
  Cílem je, aby si pedagogové osvojili základní principy při tvorbě slohových prací a různé varianty tvorby a využití slohových prací v hodině a chápali, jaké výhody jim v tomto směru přinášejí cloudové technologie (Google dokumenty) a dokázali je zakomponovat do své stávající praxe.

 • Classroom management – technické vychytávky (5 hodin)
  Cílem je seznámit se s využíváním classroom managementu(CM) ve výuce, znát výhody a rizika využívání CM softwarů, znát různé způsoby využití CM ve výuce. Dokázat se orientovat
  v některém z CM softwarů.

 • Zdroje a online nástroje pro cizí jazyky (6 hodin)
  Cílem je ukázat si ověřené zdroje a online nástroje na internetu, vhodné pro výuku cizích jazyků a domácí přípravu žáků. Také si ukážeme možnosti zapojení videa do jazykových projektů (školních, meziškolních nebo mezinárodních). Ve vyšších ročnících už pedagog nepůsobí jako režisér, ale spíše jako mentor. Rovněž se zde nabízí zapojení BYOD.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 32 hodin (6 bloků školení).

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů