MG32B - Matematika pro každého

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na ZŠ a je určeno všem pedagogům s různými aprobacemi (nejen matematikům).

Školení umožňuje vyučujícím přírodních věd, informatiky a dalších předmětů seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů a tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory a v neposlední řadě poskytuje typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku v přírodních vědách, informatice
a dalších předmětech při dodržení autorského zákona
. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Doporučený digitální obsah:
Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 6 bloků:

 • Úvod do školení Matematické gramotnosti + Matematika
  a logika kolem nás (6 hodin)

  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých částí a formou jejich realizace. Základní nástroje matematiky, s nimiž se setkáváme v běžném životě ve všech vědních i všeobecně vzdělávacích oborech. Ulehčete si aplikaci matematických výpočtů za pomoci digitálních technologií, a to na situacích z běžného života jako využití návodů, jízdní řády, nakupování, zjišťování skutečné výše slev, porovnání nabídek produktů a služeb, cestování (mapy, vzdálenosti, náklady aj.), poměry složek ve směsích, čtení z grafů a tabulek a další.

 • Matematika v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech (5 hodin)
  Role matematiky i v jiných předmětech, její důležitost při řešení početních a problémových situacích v cizích jazycích, fyzice, chemii, zeměpisu, přírodovědě informatice a dalších oborech. Její aplikovatelnost v daných předmětech. Důraz na zvýšení názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných
  a přírodovědných problémů aj. Geometrie jako nástroj pro zlepšení představivosti. Použití nástrojů, které se snadněji ovládají a jsou pro děti názornější. Rýsování pomocí interaktivních pomůcek, vlastní interaktivní konstrukce. Pojďme začít používat měřicí nástroje SMART Notebooku, Geogebra, vkládání rovnic, SMART Math Tools a další.

 • Robotika a logika v přírodních vědách, informatice
  a dalších předmětech (5 hodin)

  Děti milují roboty a hry. Robotická stavebnice je v rukou učitele nástrojem pro zvýšení názornosti a atraktivity výuky. Představení robotiky jako nástroje pro podporu výuky cizího jazyka, výtvarné výchovy, fyziky, informatiky aj. dále jako nástroje pro rozvoj schopnosti řešit problémové situace a rozvoje kreativity a jako nástroje pro skupinovou práci s podporou soutěživosti. Přehled nabízených platforem na současném trhu, jejich výhody a nevýhody. Ukázky a doporučení pro tvorbu aktivit řešení problémů souvisejících s výukou v daném předmětu. Odkazy na video návody, metodiky a zdroje pro podporu výuky robotiky v cizím jazyce, výtvarné výchově, fyzice, informatice aj. Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje pro rozvoj logického myšlení. Aplikace logických her ve výuce. Odkazy na video návody, nástroje a zdroje pro podporu výuky logiky.

 • Práce s i-učebnicí a vzdělávacím portálem (6 hodin)
  Využití interaktivního obsahu i-učebnic jako jsou Flexibooks pro potřeby podpory výuky matematiky ve fyzice, chemii, aj., práce s multimédii, výběr studijního obsahu, doplňování vlastního obsahu a propojení s internetovými zdroji ve smyslu rozvoje matematické gramotnosti v jiných předmětech než matematice. Seznámení s online vzdělávacím portálem jako je Fred, správa knihovny médií a výběr vhodných materiálů pro tvorbu příprav ve smyslu podpory výuky matematiky v jiných předmětech než matematice, práce s mediálním obsahem portálu a propojení s internetovými zdroji. Registrace a typy licencí i-učebnic, přihlášení a správa vlastních příprav
  v návaznosti na jejich používání ve výuce.

 • Nebojte se cloudu (5 hodin)
  Hrajete s dětmi didaktické hry? Vymýšlíte pro své žáky
  a studenty aktivity, při kterých je potřeba jejich spolupráce? Potřebujete nashromáždit v krátkém časovém období větší množství údajů a přehledně je uspořádat? Pak jsou tady pro vás k dispozici různé cloudové nástroje, které jsou jednak jednoduché na použití a přípravu a mají tu výhodu, že s nimi každý může pracovat jak ze školy, tak z domova. A testování bude příjemným bonusem, který můžete okamžitě začít používat. Tato část vám ukáže jednoduchost a snadnost práce v cloudu. Seznámíte se s možnostmi cloudových řešení
  a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2, dále s Toglicem pro tvorbu tabletových výukových aktivit a dalšími.

 • Finance nás provází celým životem (5 hodin)
  Příklady a modelové situace, ve kterých se objevují tabulky
  a grafy, finance a statistiky. Ukázky práce s autentickými materiály z různých oblastí výuky, porovnávání nabídek finančních produktů a služeb a další. Aplikace textového a tabulkového editoru včetně  prezentačních nástrojů
  s využitím animací, grafů, tabulek, videí, interaktivních her, podkladů pro výuku. 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 32 hodin (6 bloků školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů