Nalezeno 6 výsledků

Cílem školení je ovládnutí práce s efektivními edukativními pomůckami, které rozvíjí: logické myšlení kreativitu a samostatnost kompetence k řešení problémů (při řešení úkolů dle konkrétního zadání) kompetence k plánování a organizování práce aktivní přístup žáka Účastníci semináře se během kurzu seznámí s různými typy robotických hraček a jejich využitím ve výuce. Naučí se ovládat roboty, vč. jeho kalibrace na různých podkladech a načítání programu do robota. Osvojí si jak práci s robotem při využití papírového podkladu a fixů, tak práci s robotem při využití počítače. Absolventi kurzu budou znát různé možnosti využití robotických hraček ve výuce, budou umět využít aktivity vhodné pro různé typy předmětů i aktivity, které zasahují více předmětů a jsou tak využitelné v rámci mezipředmětových vztahů.  Školení je velmi silným nástrojem pro rozšíření spolupráce „informatikářů“ a ostatních aprobací a pro přirozené zavedení „informatické“ pomůcky do „neinformatických“ předmětů. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli robotiku představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci. Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci. Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce. Školení navazuje na školení POL8_03 - Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi .

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s využitím legorobotiky , stavebnice Lego a Lego WeDo na 1. stupni ZŠ . Seminář nastíní pedagogům, jak zábavnou formou (s využitím stavebnice Lego WeDo) žáky vzdělávat v oblasti ICT, mechaniky, fyziky, přírodovědy, jazykovědy i v dalších oblastech vzdělávání. Dále jak pomocí legorobotiky WeDo rozvíjet klíčové kompetence žáků a to zejména kompetencí k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i kompetence k učení a kompetence Školení nabídne příklady aktivit, které mohou pedagogové využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i žáků v oblastech využití robotiky při výchovně-vzdělávacím procesu. Umožní pedagogům seznámení s moderní průmyslovým světem, zajímavou a atraktivní didaktickou pomůckou i softwarem. Pedagogové se naučí pracovat s robotem, programovat ho a ovládat ho, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce.

Určeno pro: Učitel
Délka: Půldenní
Stupeň: Základní 1. stupeň
1 000

Cílem tohoto školení je ukázat účastníkům nový pohled na využití robotiky , seznámit je s možnostmi využití robotických stavebnic ve výuce žáků na 2. stupni základních škol a umožnit jim prožít si v týmu praktickou zkušenost při řešení problémových úloh. Školení tak nabízí účastníkům seznámit se s moderní didaktickou pomůckou, robotickou stavebnicí, umožňující zvýšení názornosti a atraktivnosti procesu výuky. Dále přináší příklady aktivit, které mohou účastníci následně využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i žáků, v oblastech využití robotiky při výchovně vzdělávacím procesu. Po absolvování školení budou mít účastníci jasné povědomí o způsobu a možnostech začlenění robotiky do výuky na 2. stupni ZŠ . Dokáží sestrojit jednoduchou konstrukci za použití vhodných součástek určených návodem a funkčnost konstrukce ověřit. S pomocí robota zvládnou účastníci naměřit hodnoty potřebné pro řešení úloh. Dále dokáží propojit robota s počítačem, spouštět, ukončovat programy jak z počítače, tak z řídící jednotky. Účastníci vyřeší problémové úlohy zadáváním správných programovacích bloků do programu. Vlastní programy dokáží ověřit a prezentovat před ostatními skupinami.

Určeno pro: Učitel
Délka: Půldenní
Stupeň: Základní 2. stupeň
1 000

V rámci školení se podrobněji seznámíme s robotickou stavebnicí VEX IQ. Ukážeme si, na jakých principech lze stavět robotické modely a jak je naprogramovat k autonomní činnosti.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Začátečník
Délka: Půldenní
Zdarma

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů