Výsledky vyhledávání ve Vzdělávání (2)

Současný trend využívání ICT technologií vede k postupnému přechodu k cloudovým řešením a on-line službám. Tyto služby mimo jiné představují i velmi zajímavou možnost, jak vytvářet videa a videosekvence s jejich následným publikováním vybrané skupině respondentů nebo celému světu pomocí internetu. Dále pak vzhledem k neustále rostoucímu nezájmu žáků o literární publikace v psané podobě, ať už tištěné nebo datové, resp. k faktu, že žáci ztrácejí potřebu číst, dochází k nárůstu zájmu ze strany žáků o výukové video moduly. Pro pochopení aplikace QR kódu ve výuce je zapotřebí se nejprve seznámit s problematikou kódů jako takových, resp. co jsou to čárové kódy a k čemu se v současné době využívají. Jaké jsou možnosti z hlediska čtení QR kódu, resp. jak takový kód přečíst a využít tak informaci v něm zakódovanou, jaké máme k dispozici čtečky QR kódů včetně free verzí. Mimo to pak jaké jsou možnosti z hlediska vytváření QR kódu, resp. jak vytvořit vlastní QR kód a uložit do něj požadovanou informaci, kterou chceme předat např. žákům a jaké máme k dispozici generátory QR kódů včetně free verzí. V neposlední řadě pak možnosti grafické úpravy QR kódu a bezpečnost při práci s QR kódy. Přiblížení budoucnosti využití QR kódu a samozřejmě aplikovatelnost ve výchovně vzdělávacím procesu. Celkově je potřeba zaměřit se na využití QR kódů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa a umožnit mu zjednodušit domácí přípravu žáka, vytvořit podmínky pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Cílem projektu je tvorba a pilotní ověření nového vzdělávacího programu určeného pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení se zaměřením na pedagogické vedení, formativní hodnocení, implementaci digitálních technologií do života školy ad. V rámci projektu budou vytvořeny chybějící vzdělávací programy pro vedoucí pedagogické pracovníky se zaměřením na specifické oblasti našeho školství. Důraz bude kladen na vzájemnou výměnu zkušeností a vzájemné učení.

Určeno pro: Vedení školy
Délka: Vícedenní
Zdarma

Výsledky vyhledávání v DUMech (4)

Aktivita pro děti od 3 let, která rozvíjí předčtenářské dovednosti, jazykové schopnosti, matematické představy a prostorovou orientaci dítěte.

Datum vložení: 26.01.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu vlastností kyslíku.

Předmět: Chemie
Datum vložení: 06.06.2014

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Datum vložení: 26.06.2013
Další z DUMy

Výsledky vyhledávání ve Videích (1)

Výsledky vyhledávání v Článcích (16)

08.02.2019
BETT 2019: budoucnost je tady Ivana Melíšková

Každý rok hledáme v lednu v Londýně  inspiraci a trendy pro školství a pak vám zde ukazujeme, jaká asi bude budoucnost technologií ve výuce. A..

02.10.2018
Začíná ověřování prvních modulů ARUS - Akad.. Ivana Melíšková

Minule jsme vám představili náš projekt Akademie pro řízení úspěšné školy (ARUS) , jehož cílem je vytvořit kvalitní a z praxe vycházející vz..

28.03.2018
ARUS - Akademie pro řízení úspěšné školy Ivana Melíšková

Ředitelé, těšte se :-) V rámci výzvy Budování kapacit II byl schválen a doporučen k realizaci náš projekt Akademie pro řízení úspěš..

08.03.2018
Německá inspirace pro speciální školství Ivana Melíšková

V rámci Klubu ředitelů jsme se konci února vydali s představiteli ZŠ, SŠ i ZUŠ do sousedního Německa hledat další novinky a inspiraci pro ško..

Více z článků

Výsledky vyhledávání v Častých dotazech (0)

    Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů