1. Tímto udělujete souhlas společnosti AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpraco-vávala tyto Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“): Jméno a příjmení, E-mailová adresa, Telefonní číslo.

2. Tyto OÚ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem možnosti poskytnutí relevantní zpětné vazby na dotaz, žádost, připomínku nebo jiný podnět zákazníka anebo potenciálního zákazníka společnosti AV MEDIA, a.s. Tyto OÚ budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí OÚ je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marketing@avmedia.cz nebo dopisu na adresu AV MEDIA, oddělení Marketingu, Pražská 63, Praha 10, 102 00.

4. Zpracování OÚ je prováděno Správcem

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • b. požadovat po Správci informaci, jaké vaše OÚ zpracovává,
  • c. vyžádat si u Správce přístup k těmto OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • d. požadovat po Správci výmaz těchto OÚ,
  • e. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,
  • f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu OÚ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů