Opakování tématu čtyřúhelníky.

Poznámka hodnotitele: SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky - zdroj (výstup) ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtyřúhelník, rovnoběžník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, úhlopříčky
Datum vložení: 01.07.2015