Jednoduchá cvičení na osvojení dovedností ve třídění podstatných jmen rodu středního do vzorů

Poznámka hodnotitele: Školení SNB2.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy ohebné, podstatná jména, vzory rodu středního
Datum vložení: 21.02.2014