Žák odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, umí vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Z vyznačených písmen dovede utvořit slovo. Podle obrázků dopisuje slova do křížovky.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlásky, samohlásky, souhlásky, slovo, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky
Datum vložení: 09.09.2011