Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • SMART Lumio
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 40 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4.

Kontrolní písemná práce 9

1

Kontrolní písemná práce

43 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout864 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Jitka Dušilová

Jazykověda, stratifikace národního jazyka, jazyk. skupiny

1

Procvičování učiva o jazykových skupinách, vrstvách jazyka

144 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.47 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Základní a rozvíjející větné členy

1

Učivo o větných členech

67 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.61 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Slovesa

1

Učivo o slovesech, procvičování

51 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.33 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Zájmena a číslovky

1

Procvičování tvarosloví - zájmena, číslovky

53 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.42 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Mluv. kategorie podst. jmen

1

Procvičování kategorií podst. jmen

66 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.44 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Slovní druhy

1

Procvičuje učivo tvarosloví

46 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.55 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Závěrečná pís. práce 9. ročník

2

Kontrolní písemná práce

2259 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout811 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

Závěrečná pís. práce - 7. ročník

2

Kontrolní písemná práce

2086 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout812 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

Závěrečná pís. práce - 8. ročník

2

Kontrolní písemná práce

1413 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout810 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

3čtvrt. písemná práce ČJ 7

2

Kontrolní písemná práce

64 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout814 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

3čtvrt. písemná práce ČJ 8

2

Kontrolní písemná práce

58 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout818 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

3čtvrt. písemná práce

2

Kontrolní písemná práce

39 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout811 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

1.pol. práce 9

2

Kontrolní písemná práce

230 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout813 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

1.pol. práce 7

2

Kontrolní písemná práce

94 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout818 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

1.čtvrtletní práce ČJ 7

2

Kontrolní písemná práce

1228 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout814 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

Nauka o významu slov

2

Kontrolní práce

206 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout814 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Libuše Krátká

Opakování učiva

2

Všestranný jazykový rozbor

79 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout864 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Jitka Dušilová

Všestranný jazykový rozbor 2

2

Všestranný jazykový rozbor

44 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout864 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Jitka Dušilová

Všestranný jazykový rozbor

2

Jazykový rozbor

134 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout865 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Jitka Dušilová

Všestranný jazykový rozbor pro 9.třídu

2

Všestranný jazykový rozbor pro 9.třídu - prověřovací práce

468 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout865 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Jitka Dušilová

Kontrolní opakování 9. třída

2

Opakovací prověrka na učivo 9. roč. - věta, souvětí

57 stažení Základní 2. stupeň
Ostatní Stáhnout864 kB
Český jazyk
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Jitka Dušilová

Syntaktický rozbor uměleckého textu

2

Umělecký text ze syntaktického hlediska

62 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.42 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Syntaktický rozbor básnického textu

2

Učivo syntaxe v básních - procvičování

60 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.25 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Souvětí a interpunkce

2

Syntax, interpunkce v souvětí

54 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.30 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.