Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • SMART Lumio
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 20 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4.

Výtvarné techniky

1

prohlubuje znalost o druzích výtvarných postupů a technik

80 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.46 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Studium architektury

1

Prohlubuje znalosti o druzích architekt. slohů.

18 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.44 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Portrét

1

Rozvoj schopnosti realistického ztvárnění lidské hlavy

25 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.95 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Studium perspektivy

1

procvičování vizuální paměti, rozvoj abstrakce

24 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.25 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Barva

1

Procvičení vizuální paměti, rozvoj abstraktní představivosti.

46 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.05 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Portrét - proporce lidské hlavy

2

Zobrazování lidské hlavy, vnímání charakterových rysů

55 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.88 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Snové a fantazijní představy v malbě

2

Rozvoj představivosti a tvůrčího myšlení

13 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.14 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Zátiší

2

Rozvíjení abstraktní a konstrukční představivost

19 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.33 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Pojmy z výtvarného umění II.

2

Rozvoj orientace žáků v oblastivýtvarného umění 19. a 20. stopletí

17 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout6.47 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Pojmy z výtvarného umění I.

2

Seznámení s výtvarnými pojmy,moblat výtv. umění 19. a 20. století

51 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.97 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malba krajiny

2

Rozvoj obrazotvornosti, tvúrčího myšlení, znalostí o zobrazování krajiny

17 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.78 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Písmo

2

Vývoj, typologie, typy písma

43 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.78 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Dekorativní plocha

2

Prohloubení schopnosti barevného cítění

29 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.73 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Pozitiv - negativ

2

Schopnost vytváření lineární a černobílé dekorativní kompozice

36 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.14 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Podzim Vincenta van Gogha

2

Rozvoj fantazie, vizuální paměti, představivosti

18 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout6.18 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malířství 20.století

2

Prohlubování znalostí o českém a světovém malířství 20. století.

27 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.44 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malířství 19. století

2

Prohlubování znalostí o českém a světovém malířství 19. století.

15 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.62 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Barokní malířství

2

Prohlubování znalosti o malířství období baroka a rokoka

32 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.91 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malířství od pravěku k renesanci

2

Prohlubování znalostí o českém a světovém výtvarném umění

38 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.29 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Studium lidské figury

2

Rozvoj schopnosti výtvarně zachytit lidskou postavu v pohybu, vystihnout proporce

38 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.08 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.