Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • SMART Lumio
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 20 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Výtvarné techniky

1

prohlubuje znalost o druzích výtvarných postupů a technik

387 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.46 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Studium architektury

1

Prohlubuje znalosti o druzích architekt. slohů.

169 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.44 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Portrét

1

Rozvoj schopnosti realistického ztvárnění lidské hlavy

317 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.95 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Studium perspektivy

1

procvičování vizuální paměti, rozvoj abstrakce

240 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.25 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Barva

1

Procvičení vizuální paměti, rozvoj abstraktní představivosti.

314 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.05 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Portrét - proporce lidské hlavy

2

Zobrazování lidské hlavy, vnímání charakterových rysů

379 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.88 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Snové a fantazijní představy v malbě

2

Rozvoj představivosti a tvůrčího myšlení

149 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.14 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Zátiší

2

Rozvíjení abstraktní a konstrukční představivost

168 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.33 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Pojmy z výtvarného umění II.

2

Rozvoj orientace žáků v oblastivýtvarného umění 19. a 20. stopletí

114 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout6.47 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Pojmy z výtvarného umění I.

2

Seznámení s výtvarnými pojmy,moblat výtv. umění 19. a 20. století

290 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.97 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malba krajiny

2

Rozvoj obrazotvornosti, tvúrčího myšlení, znalostí o zobrazování krajiny

203 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.78 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Písmo

2

Vývoj, typologie, typy písma

340 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.78 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Dekorativní plocha

2

Prohloubení schopnosti barevného cítění

195 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.73 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Pozitiv - negativ

2

Schopnost vytváření lineární a černobílé dekorativní kompozice

236 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.14 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Podzim Vincenta van Gogha

2

Rozvoj fantazie, vizuální paměti, představivosti

206 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout6.18 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malířství 20.století

2

Prohlubování znalostí o českém a světovém malířství 20. století.

160 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.44 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malířství 19. století

2

Prohlubování znalostí o českém a světovém malířství 19. století.

129 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.62 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Barokní malířství

2

Prohlubování znalosti o malířství období baroka a rokoka

189 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout7.91 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Malířství od pravěku k renesanci

2

Prohlubování znalostí o českém a světovém výtvarném umění

202 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.29 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Studium lidské figury

2

Rozvoj schopnosti výtvarně zachytit lidskou postavu v pohybu, vystihnout proporce

306 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout4.08 MB
Výtvarná výchova
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Michaela Ondroušková

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.