Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • SMART Lumio
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 20 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Kultura a věda mezi válkami

1

Kulturní události, díla a vědecké objevy mezi válkami

103 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.77 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Věda a kultura v poválečném období

1

Společnost, věda a kultura, jejich vývoj po válce

100 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.09 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Pražské jaro, Normalizace

1

Dějiny vedoucí k těmto událostem

80 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.53 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Druhá světová válka

1

Dějiny a průběh druhé světové války

72 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.03 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Vznik Československa

1

Události a osobnosti spojené se vznikem ČSR

89 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.59 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Významné objevy 20. století

1

Významné objevy 20. století

36 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout3.31 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Protektorát Čechy a Morava

1

Situace za protektorátu

86 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.88 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Studená válka - od Jalty k Maltě

1

Události spojené se studenou válkou

82 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.40 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Svět ve 20. století

1

Světové dějiny 20. století

54 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.37 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Svět po druhé světové válce

1

Světové dějiny po konci druhé světové války

42 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout5.11 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Prezidenti naší země

1

Historie hlav našeho státu

99 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.61 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Holocaust

2

Vyvražďování Židů

83 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.50 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Totalitní režimy

2

Charakteristika totalitních režimů

156 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.60 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Lidice a Ležáky

2

Události vedoucí k vypálení obcí

74 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.90 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Charta 77

2

Osobnosti Charty77 a její obsah

52 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout2.21 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Norimberský soudní proces

2

D, Norimberský soudní proces

77 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.72 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Vznik OSN

2

Popis událostí vedoucích k založení OSN

90 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.57 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Postupimská konference

2

Události a reálie spojené s Postupimskou konferencí

84 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.90 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Státní symboly naší republiky

2

Rozlišení státních symbolů

47 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout3.91 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Komunismus

2

Osobnosti a popis komunistického režimu

88 stažení Základní 2. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.76 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Magdalena Elblová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.