Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • SMART Lumio
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 10 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Korálky dějin

1

Procvičení znalostí o panovnících a přehled o době jejich vlády.

104 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout980 kB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Husitství

1

Procvičování učiva

89 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout3.42 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Lucemburkové

1

Opakování učiva o rodu Lucemburků.

128 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.41 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Nejstarší dějiny

1

Opakování a upevňování učiva o nejstarších dějinách naší vlasti.

116 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout957 kB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Vodstvo ČR

1

Procvičuje orientaci na mapě, vyhledávání a přiřazování názvů řek k jednotlivým tokům

119 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.63 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Státní symboly ČR

1

Výklad učiva o státních symbolech ČR

115 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.29 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Moravské kraje a krajská města

1

Procvičuje získané znalosti o krajích a krajských městech

120 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.47 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Sousední státy

1

Poloha ČR v Evropě, sousední státy, hlavní města, vlajky

133 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout960 kB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Korunovační klenoty

2

Rozšíření a obohacení učiva o Karlu IV.

110 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.98 MB
Vlastivěda
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Chráněné krajinné oblasti

2

Seznámení s ochranou životního prostředí v naší zemi.

115 stažení Základní 1. stupeň
ActivInspire Stáhnout1.28 MB
Vlastivěda
Podklady pro výuku
Základní škola, Protivanov Simona Krönerová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.