Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 1646 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Druhy podstatných jmen

2

Práce je zaměřená na procvičování druhů podstatných jmen

216 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout986 kB
Český jazyk
Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem Věra Sýkorová

inspirace - rod sloves

2

tvarosloví - slovesa - slovesné kategorie

219 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout368 kB
Český jazyk
Základní škola, Ústí nad Orlicí Iva Dvořáková

Vzory rodu ženského

2

Výukový materiál obsahuje tématický celek sloužící k výkladu, procvičení a ověření znalostí podstatných jmen rodu ženského.

218 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout300 kB
Český jazyk
Základní škola, Jablonec nad Nisou Jana Staňková

Zájmena

2

určování zájmen

148 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout311 kB
Český jazyk
Základní škola a Mateřská škola, Nový Knín Jana Zouchova

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná, vlastní

2

Výklad - podst.jména konkrétní, abstraktní, obecná, vlastní, rozdělení dle specifikace do tabulek, procvičení koncovek podst.jmen

713 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout69 kB
Český jazyk
Základní škola a Mateřská škola, Borotín Lenka Volfová

Přídavná jména - měkká, tvrdá

2

přídavná jména měkká, tvrdá, pravopis. cv.

151 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout392 kB
Český jazyk
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace, Česká Lípa Lenka Kohoutková

INSPIRACE: Základní a rozvíjející větné členy

2

Procvičení základních a rozvíjejících větných členů - 6. ročník

189 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout659 kB
Český jazyk
Základní škola, Ústí nad Orlicí Dana Špindlerová

Vzory rodu mužského životného a neživotného

2

Výklad, procvičení, ověření

195 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout731 kB
Český jazyk
Základní škola, Jablonec nad Nisou Renata Russigová

Větné členy - přívlastek

2

seznámení se s přívlastkem, rozlišení shodného a neshodného

299 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout27 kB
Český jazyk
První soukr. ZŠ v Hradci Králové, s.r.o., Hradec Králové Martin Markoš

Osvobozené divadlo

2

Výklad a procvičení Osvobozené divadlo

249 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout300 kB
Literatura
Základní škola, Heřmanův Městec Danuše Málková

Hláskosloví - 6.ročník

2

materiál slouží k seznámení a procvičení učiva o zvukové stránce jazyka

292 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout937 kB
Český jazyk
Základní škola, Uničov Alena Mádrová

Inspirace

2

Učivo o větných členech

123 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout587 kB
Český jazyk
Základní škola, Třinec Karin Sikorová

Zájmena

2

procvičování druhů zájmen

252 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout588 kB
Český jazyk
Katolické gymnázium, Třebíč Markéta Nekudová

Slovesa

2

Slouží k procvičení a zopakování slovního druhu sloves v 6. třídě, žáci si zoopakují mluvnické kategorie sloves a shodu podmětu s přísudkem

274 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout114 kB
Český jazyk
Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou Klára Čiháková

Inspirace: Větné členy

2

Seznámení se základními a rozvíjejícími větnými členy a jejich procvičení

139 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.36 MB
Český jazyk
Základní škola, Ostrava-Výškovice Šárka Židková

Přídavná jména - inspirace

2

Výukový materiál žáky seznámí s přídavnými jmény.

198 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout724 kB
Český jazyk
Základní škola, Telč Jiřina Slámová

inspirace - Slovesný vid

2

Žáci se seznamují se slovesným videm, určují dokonavý a nedokonavý, procvičují

192 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.31 MB
Český jazyk
Základní škola, Hranice Lenka Palacká

Slova citově zabarvená

2

Slova citově zabarvená

213 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout945 kB
Český jazyk
Základní škola TGM, Moravské Budějovice Markéta Černá

Inspirace - ČJ - Životopis

2

ČJ - Sloh - Životopis - podstata slohového útvaru, osnova, tvorba.

419 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout322 kB
Český jazyk
Základní škola, Most Jana Vacková

Opakování větných členů

2

Žáci si mají pomocí jazykových rozborů zopakovat větné členy a pojmy z této oblasti.

210 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout418 kB
Český jazyk
Základní škola K. H. Máchy, Doksy Alena Kolaříková

INSPIRACE - Oborová didaktika, český jazyk

2

Výuka přívlastku a jeho procvičení

353 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout27 kB
Český jazyk
První soukr. ZŠ v Hradci Králové, s.r.o., Hradec Králové Martin Markoš

INSPIRACE - Podstatná jména konkrétní a abstraktní

2

Materiál slouží k vysvětlení a procvičení problematiky podstatných jmen konkrétních a abstraktních a k užití těchto podstatných jmen ve větách.

260 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout455 kB
Český jazyk
Základní škola, Česká Třebová Jana Ducháčková

inspiace, Souvětí souřadné a podřadné

2

DUM slouží k osovojení a upevnění tématu: souvěté souřadné a podřadné.

271 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout348 kB
Český jazyk
První soukr. ZŠ v Hradci Králové, s.r.o., Hradec Králové Lenka Fussová

Přídavná jména

2

Slouží nejen k zopakování, ale i upevnění pravopisu přídavných jmen.

137 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.29 MB
Český jazyk
Andrea Kolesová Andrea Kolesová

Český jazyk 6.ročník

2

Tento materiál je určen pro žáky 6. ročníků. Zaměřuje se na výklad učiva z oblasti podstatných jmen konkrétních a abstraktních, na procvičení, upevnění a ověření znalostí z této oblasti.

216 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout395 kB
Český jazyk
Základní škola, Česká Třebová Renáta Šikulová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.