Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Škola v muzeu
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Životní prostředí, zemědělství
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
Vyberte typ souboru
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 1 položka

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Sporty

1*

Rozpoznávání sportů letních a zimních

316 stažení Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout16.31 MB
Tělesná výchova
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.