Žákovští „SMARTÍCI“ na ZŠ TGM a gymnáziu v České Kamenici

Každý z vás to ví a moc dobře zná.“ Když si děti hrají, tak nezlobí.“ Touto poučkou se řídím celý svůj pedagogický život. Pokud zaměstnáte žáky v hodině, dáte jim smysluplné zadání, tak máte, jak se říká „vystaráno“.

Změny, které se neustále v našem školství objevují, ovlivňují hlavně nás pedagogy. A není toho v současné době málo. Co zůstává po odkrytí nového obalu stejné, jsou základní vědomosti a dovednosti, které žákům musíme předat.

Nyní si můžeme položit otázku: „Jakým způsobem budeme pracovat se žáky, abychom je zaujali, abychom do nich dostali co nejvíce vědomostí a dovedností?“ V současné době je každý pedagog na takzvané startovací čáře. Jak rychle nabídku, která je mu nyní přihrávána, uchopí, záleží na každém z nás.

Každá škola již má nové interaktivní tabule, programy, další zařízení a mnoho nových technologií. Normou moderního pedagoga je co nejlépe tuto technologii ovládat a využívat ji.

Díky letošnímu projektu se to určitě podaří. Probudit nejenom kolegy, ale hlavně zapnout tuto moderní technologii.

S technologií SMART Notebook pracuji opravdu již řadu let. Když jsem v začátcích školila kolegy, bylo to pro ně složité. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že by tuto práci mohli zvládnout žáci a aktivně tvořit přípravy do hodin. Až nyní jsem si uvědomila, že jsou žáci již připraveni na to, aby i oni přiložili ruku k dílu a vytvářeli vlastní aktivity do hodin.

Nejdříve jsem musela seznámit s tímto nápadem rodiče, znali SMART z třídních schůzek nebo různých společných setkání. Představila jsem jim možnosti práce ve SMART Notebooku, možnosti nainstalování na domácí PC a nabídku časového rozvrhu výuky žáků.

Ano, děti mají velmi mnoho aktivit mimo školu, ale tato nabídka oslovila celou třídu. Scházíme se nebo spíše zůstáváme ve škole v pátek odpoledne po vyučování.

Žáci si doma nainstalovali SMART Notebook na své PC. Do školy je nenosí, neboť mohou pracovat na školních iPadech, na kterých máme také SMART Notebook. Nadšení, které v dětech bylo, se nedá ani popsat. První setkání hltali informace, vše si museli vyzkoušet a stále se na něco ptaly.

Jsme čtvrtý ročník základní školy a každý ví, co je v ročníku za obsah. V matematice dělení a mimo jiné "Frausovské matematické hrátky“. Český jazyk má rody podstatných jmen. Každý žák si vybral svůj nejoblíbenější předmět. Ještě týž den mi žáci na mail posílali hotové žákovské DUMy.

Ano, zatím jsou velmi jednoduché, s použitím písma, klonování a vytváření příkladů, jednoduchých příkladů. Dokonce po jednom vysvětlení zvládli i seskupení a zakrytí výsledku nebo zasunutí za okraj lišty. Vložení obrázku a práci s ním. Byla jsem mile překvapena a měla jsem z jejich práce ohromnou radost.

Co mě ale čekalo druhý den, bylo k neuvěření. Žáci si chtěli své DUMy předvést ve výuce a vlastně vždy na část hodiny moji práci zastoupili a pracovali s ostatními žáky. Je zajímavé, jak všichni v tichosti spolupracovali, byli aktivní - a co bylo pro mne odměnou největší, že nové látce porozuměli. Výborná je nyní nová aplikace, Notebook Maestro – online připojení iPadu k SMART tabuli, kdy žáci v ruce s iPadem u tabule přednáší a řídí celou výuku.

Do vytváření se zapojili i slabší žáci s poruchami učení, dokázali se na určitou dobu soustředit a zaměřit na obsah učiva. Nejvíce využili psaní na klávesnici a možnosti opravy s různým zvýrazněním slov. Co milují, vyhledávání obrázků v Galerii pomocí zadávacího okna.

A už jsem v tom zase ponořena a přemýšlím, jak jim vše zjednodušit a nabídnout, aby je jejich nadšení neopustilo. Vím, že jim nesmím nechat moc volného prostoru v základní tvorbě. Přece jenom jsem já ten manažer výuky a já musím řídit tok informací. Proto jsem si sama pro sebe určila, že jim vždy na společném účtu Google  v Classroomu, což je sdílení a úložiště našich společných úkolů, nabídnu z každého předmětu základní myšlenku nebo téma. Žáci vytvoří cestu k osvojení pomocí výukového materiálu SMART Notebook.

Ano, je to stále další pedagogická práce navíc, ale to není to správné slovo „navíc“. Je to prostě současný trend moderního učení a je třeba neustále držet krok.

Na fotce jsou žáci našeho čtvrtého ročníku, Petr a Luboš. Oba dva jsou velcí sportovci. Petr hraje floorbal a Luboš je hokejistou tělem i duší, již čtvrtým rokem hraje za Českou Lípu.

Naše škola ZŠ TGM a gymnázium v České Kamenice je jedna z dobře vybavených škol moderními technologiemi a je zde opravdu mnoho kolegů a kolegyň, které se začleňují stále více do této moderní výuky. Náš pan ředitel Mgr. Daniel Preisler je sám aktivní v této oblasti, práci s novými zařízeními propaguje, podporuje a přímo zavádí do praxe. Tím, že je ve škole okolo nás tolik nového, výuka letí rychlým tempem a my se asi zastavíme zase až na konci školního roku. Jen si budu klást opět otázku: Co nás bude čekat nového příští školní rok?

 

 

Mgr. Dagmar Nebuželská
pedagog I. stupeň, výchovný poradce
ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice
SMART Konzultant, SEE

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů