Začínáme s robotikou s VEX 123

Již několik let pracuji s dětmi v kroužku Deskových her a logického myšlení. Dříve jsme se pokoušeli programovat Ozoboty a stavebnici SAM Labs. V době distanční výuky jsme s dětmi v online kroužku využívali volně dostupných odkazů k programování na webových stránkách. V současné době jsme dostali možnost vyzkoušet si VEX 123. 

Přemýšlela jsem, jak začít a kde získat prvotní informace. Díky webináři Hanky Hyksové Robotická sada Vex 123 - základní zaškolení pro využití ve výuce jsem se dozvěděla, jak Vex 123 funguje.

Nadšeně jsem se přihlásila na další online kurz Vex 123 – začátečníci, kde mi velmi pomohla lektorka Štěpánka Baierlová. Poradila mi, jak vést hodinu informatiky, a jak v hodině s roboty i s dětmi pracovat.

Těšila jsem se, že si vše vyzkouším v kroužku s dětmi z 5. až 9. třídy.

Protože mám starší, šikovné a zvídavé děti, postavila jsem jim hrací pole a dala robota do ruky. Měly za úkol pokusit se robota rozjet a zjistit, co vše umí. Už do půl hodiny již nám všichni roboti jezdili a děti samy zvládly pochopit základní prvky programování. Dokonce si ztížily cestu pro robota tím, že si přestavěly složitěji hrací pole, vyznačily si start a cíl a zkoušely, komu se podaří robota správně naprogramovat.

Vše jsme zvládli během jednoho kroužku, který trvá 90 minut. Děti odcházely nadšené a těšily se na další setkání. A já jsem si vyzkoušela, že robotika není těžká věc.