Začínáme s realizací šablon

Pro snadný začátek čehokoliv je nutná příprava a v projektovém prostředí to platí dvojnásob. Nevíte zda můžete skutečně
s projektem začít ? MŠMT ještě neposlalo žádné schválení?

Odstartovat realizaci můžete ještě před schválením dotace
a vydáním Právního aktu.
Dle podmínek výzvy platí, že uznatelné náklady projektu jsou ty, které vzniky i měsíc před podání žádosti. Tudíž, pokud máte již podanou projektovou žádost, a máte uvedený začátek skutečné realizace projektu od 1.1.2017 nebo od 1.2.2017, máte zajištěno předfinancování, můžete začít.

Užitečné rady na začátek:

1. Pokud začínáte s projektem od 1. 1. 2017, nebo od 1. 2. 2017, nemáte finance z MŠMT a máte zařízeno předfinancování , veďte si už nyní účetnictví na odděleném středisku s účelovým znakem 33063.

2. Udělejte si rozvahu projektu.  Porovnejte objem dotace
s pravděpodobnými náklady projektu. Pomoci Vám může kalkulačka AVM. Nezapomínejte na realizační tým (řízení, zpracování výstupů, zpráv), administraci (účetní, archivace) a případnou rezervu. 

3. Nákupy pomůcek nenechávejte na závěr projektu.
Vše, co nakoupíte musí souviset s realizací projektu. Nezapomeňte, že tyto pomůcky je potřeba při realizaci využívat. Všechny nákupy musí být neinvestiční. 

4. Pozor na povinnost výběrových řízení dle Pravidla pro žadatele ZP (verze č.2, str.91) od nákupu nad 400 000,- Kč bez DPH či přísnější ustanovení zřizovatele.

5. Připravte si časový harmonogram jednotlivých šablon (start
a závěr realizace) dle Metodického výkladu šablon
(5, 12 měs. po sobě jdoucích nebo po dobu projektu) a přidělte šablonu konkrétní osobě, která ji bude plnit.

6. Dále si najděte výstupy šablony. Vše v Příloze č. 3
anebo v připraveném dokumentu MŠMT: dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony.pdf
Založte si šanon k projektu a začněte s archivací.

7. Uzavřete pracovní smlouvy nebo DPČ, DPP pro personální šablony a realizační tým. Vzory jsem pro vás připravili zde.
Náplň práce vyčtete v Příloze č.3 dané šablony nebo je určí přímo ředitel školy.

8. Včas si objednejte nákup DVPP, aby jste si mohli dobře naplánovat průběh školního roku. Společnost AV MEDIA vám může nabídnout velkou škálu školení, která jsou akreditována MŠMT
pro výzvy šablon. Zajistíme vám platnost akreditace a správnost vystavení osvědčení dle pokynů Pravidel výzvy. 

9. Připravte se s realizátory na kluby, doučování a další spolupráci
v rámci škol. Řešte v předstihu supervize či experta pro setkání s rodiči. Všechny potřebné výstupy najdete na stránkách MŠMT anebo můžete načerpat informace zde.

10. V neposlední řadě nezapomínejte na povinnou publicitu projektu. Více najdete v Pravidlech pro žadatele ZP (verze 2, str. 119).
 
Pokud si nejste v něčem jisti, MŠMT zřídilo konzultační linku
pro žadatele zjednodušených projektů. Nebojte se zeptat na telefonické lince +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00, anebo na emailu dotazyZP@msmt.cz . Pokud již máte přiděleného svého projektového administrátora, spojte se vždy prvotně s touto osobou a řešte to přes interní depeše v ISKP14+.

Stále je platná nabídka AV MEDIA - administrace celého projektu
za 5% z dotace. Domluvíme se s vámi, jak tato spolupráce bude probíhat a vy máte z velké části volné ruce a čas zabývat se jinými záležitosti, které na vás v řízení školy čekají. Pro více informací se můžete obrátit přímo na mne Andrea.Jahnicka@avmedia.cz anebo na svého obchodního konzultanta AV MEDIA.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů