Začátky kódování s //code.Node

//code.Node umožňuje naučit žáky standardy kódování, a to bez nutnosti jakékoli předchozí zkušenosti s programováním.

V hodinách můžete zcela přeskočit „kutilskou fázi“ plnou drátků a plošných spojů a začít rovnou s programováním. U //code.Node není potřeba žádného pájení, nepotřebujete dokonce ani kontaktní nepájivé pole. PASCO podpůrné materiály zahrnují vše, co potřebujete pro snadné a bezpečné začlenění algoritmizace do vaší výuky. //code.Node se svým jednoduchým designem a schopností naplňovat mezipředmětové vazby přináší studentům nadšení z kódování a sběru dat i mimo „tradiční“ hodiny přírodních věd“ či „informatiky“.

VÝUKA ALGORITMIZACE S BLOCKLY A //CODE.NODE

//code.Node přináší nový rozměr našeho uživatelsky přívětivého softwaru. SPARKvue i Capstone byly původně určeny pro sběr a analýzu dat z fyzikálních, chemických a biologických senzorů. Nyní za pomoci všech těchto senzorů můžete zažít také zábavu s programováním a vytvářením kódu! Integrací vizuálního programovacího jazyka Blockly do SPARKvue a Capstone vzniká zcela nové, unikátní prostředí, ve kterém studenti mohou kód, jeho ladění, shromažďování (reálných!!!) dat a jejich analýzu uskutečnit v rámci jednoho společného prostoru.

Jazyk Blockly poskytuje studentům vizuální kódovací prostředí, ve kterém si mohou sebevědomě rozvíjet své dovednosti bez nezamýšlených rozptylování či nutnosti znalosti syntaxe programovacího kódu. Žáci tak mohou „programovat“ a vytvářet vlastní datové smyčky, zpětné vazby, podmínky atd. Proto, aby byly výstupy i vstupy jejich prográmků co nejjednodušší, přichází PASCO Scientific s produktem //code.Node.

PROPOJTE RADOST Z MOŽNOSTÍ KÓDOVÁNÍ SE SBĚREM A ANALÝZOU DAT

//code.Node má za úkol překlenout mezeru mezi DIY kódovacími projekty (Arduino, Micro:bit) a sofistikovaným sběrem a analýzou dat (v čemž bylo PASCO vždy velice silné).

//code.Node je uživatelsky škálovatelným produktem, uspokojujícím studenty všech úrovní. Jeho pět senzorů (mg. pole, akcelerometr, světlo, teplota, zvuk a dva spínače) a tři výstupy (RGB LED, zvuk, 5x5 LED pole) umožňují studentům programovat a v reálném čase sledovat, jak zařízení sbírá a reaguje na vstupní data. Studenti mohou ihned začít programovat např. barevné LED diody //code.Node tak, aby se rozsvítily, když se v místnosti zešeří. Pokročilejší programátoři by mohli naprogramovat LED RGB tak, aby v různých teplotních rozsazích svítily různými barvami apod.

code node image 1

LED pole 5x5 na //code.Node lze naprogramovat tak, že každá LED může vydávat různou úroveň jasu. Když studenti využijí více diod LED, může displej zobrazovat písmena či čísla nebo různé obrázky. Na obrázku výše pole zobrazuje klasický smajlík.

 

ALGORITMIZACE MYŠLENÍ, EMOČNÍ UČENÍ A BADATELSTVÍ V JEDNOM?

//code.Node využívá základů konstruktivistické výuky a využívá řešení problémů k podpoře a rozvoji digitálních kompetencí a algoritmického myšlení. Jak studenti postupují //code.Node lekcemi, jsou vyzváni, aby vytvářeli návrhy svých vlastních řešení a cest. Když žáci algoritmus chování //code.Node vytvoří, spustí program pomocí tlačítka záznamu dat (jako když „normálně“ spouští měření). Pokud jsou získána správná data nebo signál a algoritmus je správně sestaven, pak je kód úspěšný a //code.Node provede, co provést má. Pokud výsledek není podle očekávání, pak tuto zpětnou vazbu získává student okamžitě, a ihned ví, kde má hledat chybu a kód může ihned odladit.

Když se studenti učí kódovat pomocí senzorů, rozvíjejí tím také emoční dovednosti, jako je např. schopnost překonávání překážek, vytrvalost a spolupráci. Řešení problémů s odlaďováním kódu dávají vzniknout spolupráci mezi studenty, protože někteří studenti objevují nové pracovní metody a postupy dříve nežli ostatní. Jak třída postupuje jako celek, studenti se učí spoléhat na sebe sama (individualizace), i na sebe navzájem (kooperace, kolaborace). Tento způsob vedení výuky navíc umožňuje učitelům naslouchat žákovským diskusím a úvahám, zatímco žáci intenzivně pracují na hledání řešení.

DATA SCIENCE: PŘEKLENUTÍ MEZERY MEZI PROGRAMOVÁNÍM A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTÍ

Dnes většina „klasických“ programátorů vytváří webové stránky, formuláře a další virtuální obsahy, bez nutnosti vazby do „hmotného, reálného světa“. V budoucnu budou tyto typy programovacích úloh pravděpodobně automatizované, a proto bude úsilí většiny lidských programátorů nasměrováno do vědy o datech (Data Science).

Zatímco celosvětová poptávka po datových analyticích a vědcích neustále roste, většina vzdělávacích řešení kódování nedokáže propast mezi programováním a datovou gramotností jednoduše překlenout. //code.Node integruje sběr dat do programovacího procesu. Poskytuje tak jedinečnou platformu pro rozvoj raných základů informatického myšlení, digitální gramotnosti i vědy o datech.

code node image 2

 Příklady aplikací

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů