Výzvy šablony pro SŠ, VOŠ I - aktualizace

Aktualizace článku.

Původní článek naleznete zde.

Dne 21.4.2017 MŠMT upozorňuje na změnu u výzev č. 02_16_035
a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Změny:

1. U obou výzev došlo k posunutí nejzazšího data konce realizace projektu z 28. 2. 2020 na 29. 2. 2020.

2. Dále došlo k důležité opravě přílohy Kalkulačka indikátorů. V kalkulačce došlo ke změně u aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma. Tato aktivita byla v kalkulačce chybně navázána na specifický cíl 2 místo specifického cíle 5. Kalkulačka byla opravena. Aktuální verze kalkulačky má název Kalkulačka indikátorů SŠ a VOŠ I verze 3 .
Žadatelé, kteří již mají založenu žádost o podporu s touto aktivitou, budou informování interní depeší v IS KP14+, jak mají postupovat. Žadatelé, kteří mají žádost o podporu s touto aktivitou již zaregistrovanou (finalizovanou) budou o dalším postupu informováni v průběhu hodnocení. Všechny nově registrované (finalizované) žádosti o podporu (od data zveřejnění třetí verze kalkulačky indikátorů) musejí čerpat data z nové verze kalkulačky indikátorů a tato verze musí být připojena k žádostem o podporu.

Aktuální kalkulačku najdete zde.

Dle aktuálního stavu čerpání dotace  k 19. 4. 2017, stále zůstává
u každé výzvy téměř dvě třetiny alokované částky, která čeká
na příjemce dotace.

 

Zdroj: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu>

Bližší informace k naší připravované nabídce DVPP pro účely šablon, naleznete v níže uvedeném článku: Nabídka DVPP do šablon pro SŠ.

AV MEDIA nabízí také balíčky služeb administrace, které jsem rozšířili i pro střední a vyšší odborné školy.

Pro další informace, dotazy nebo zájem o pomoc se sestavením projektu, kontaktujte naše obchodní konzultanty.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů