Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 11. dubna 2017 výzvu
č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 11. dubna 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 31. srpna 2017 do 14:00.

Oprávněnými žadateli jsou:
Vyšší odborné školy, které mají platnou akreditaci.
 
Cílová skupina:
Studenti vyšších odborných škol.
Pedagogičtí pracovníci VOŠ včetně odborníků z praxe.
 
Termíny:
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. dubna 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. dubna 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. srpna 2017
 
Území realizace: celá ČR vč. Prahy
Financování: ex ante  - zálohově dopředu
 
Podmínkou realizace projektu je povinné partnerství VOŠ,
a to min. 2 VOŠ.
 
Témata, ze kterých můžete vybírat:
Povinně volitelná témata:

 • Téma A: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti ekonomické.

 • Téma B: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní.

 • Téma C: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti technické.

 • Téma D: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti zdravotnické.

 • Téma E: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti pedagogické.

 
Každý projekt musí obsahovat všechny následující aktivity.
Povinné aktivity:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část,
  viz kapitola 5.2.4.

 • Aktivita č. 2: Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka
  v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka.

 • Aktivita č. 3: Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast.

 • Aktivita č. 4: Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ.

 • Aktivita č. 5: Inovace odborné praxe na VOV.

 • Aktivita č. 6: Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ.

 • Aktivita č. 7: Analýza role VOV a návrh koncepce VOV
  ve školském systému České republiky.

Více informací najdete zde:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů