Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II (č. 02_16_032)

MŠMT vyhlásilo před prázdninami další výzvu k podpoře zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V projektech a sítích by měli být podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a pro demokratickou kulturu.

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY/ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 20. 6. 2017

DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 29. 9. 2017

DÉLKA REALIZACE PROJEKTU: 24 – 36 měsíců (do 31. 12. 2021)

ALOKACE: 700 000 000 Kč (3 mil. Kč - 15 mil. Kč (akt. č. 5)/20 mil. Kč (akt. 2,4,7)/30 mil. Kč (akt. 3,6)

Přípustné místo realizace: Realizace projektu může probíhat na celém území ČR.

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

školy a školská zařízení, vysoké školy, organizační složky státu, zemní samosprávné celky, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby -  činnost je pod dohledem Rady pro rozhlas. a tel. vysílání. Dále soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost alespoň v jedné z těchto oblastí: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěty, zájmová sdružení právnických osob a spolky (účelem je úsilí o zkvalitňování výuky, ochrana zájmů obcí, měst a krajů). A rovněž právnické osoby - akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující DVPP, organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

·         Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ

·         Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků

·         Pracovníci ve vzdělávání

·         Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže

·         Studenti vysokých škol (budoucí pedagogičtí pracovníci)

 

AKTIVITY PROJEKTU:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Aktivita č. 2: Formativní hodnocení

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí

Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu

 

Způsob financování:

Ex post: žadatelé, kteří jsou organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací organizační složky státu, jejichž zřizovatelem je jiná OSS než MŠMT

Ex ante:   žadatelé výše neuvedení

 

Odkaz na tuto výzvu a všechny podklady naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

 

Průzkum a výsledky škol, jasně ukazují, že úspěšné školy mají jasnou vizi a strategii. Klíčovými dovednostmi ředitele je pak leadership, práce s lidmi, projektové řízení... Protože v AV MEDIA dlouhodobě pracujeme s řediteli a dalšími zástupci školního managementu, společně s vámi měníme způsob výuky na českých školách již přes 20 let, připravujeme v rámci této výzvy projekt zaměřený na rozvoj vedoucích pedagogických pracovníků.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů