Výuka skupinově a jinak

S tímto mottem jsem nastoupil do nového školního roku. Díky modernizaci počítačů u interaktivních tabulí a zkušenostem nabitým v rámci školení lektorů jsem mohl začít intenzivně zařazovat do výuky nové prvky, které mají více modernizovat výuku směrem k individualizaci a skupinové práci žáků.

  

V praxi to znamená, že tam, kde to jde, budou ve výuce využita „chytrátka“, tedy převážně mobilní telefony, případně se pracuje přímo v učebně informatiky. Na nich potom bude možné spouštět různé aktivity, které zaštiťuje firma SMART Technologies, ale jde i o jiné aktivity dostupné na internetu.

 

 Anketa o potenciálně nejzajímavější téma z fyziky 7. ročníku

 

Tam kde potom žáci mají odpovídat individuálně, nebo pracovat sami, umožní jim tyto aktivity tak činit, aniž by to za ně udělal někdo jiný a naopak tam, kde je nutná spolupráce, ukáže se jako naprosto nezbytná. A pokud skupina nepracuje jako tým, neuspěje.

Třídění na tělesa a látky mohli žáci provést na svých zařízeních přímo v lavicích.


V uplynulých hodinách počítačů a fyziky jsme stihli vyzkoušet jak posílání odpovědí od každého žáka zvlášť, tak také aktivity pro skupinky žáků v čele s oblíbeným Kvízem s příšerkami. Dosavadní zkušenost je taková, že žáci si touto formou zopakované nebo nově probírané učivo pamatují a hodiny jim přijdou zábavnější. Nezbývá, než vytrvat a věřit, že se podobné aktivity stanou běžnou součástí našich hodin a žáci se na ně budou těšit.

  

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů