Veřejné zakázky - vzdělávací program

Řešíte veřejné zakázky? MŠMT doporučuje žadatelům a příjemcům, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek vzdělávací program pro veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj.

Vzdělávání bude probíhat zejména formou půldenních seminářů pod vedením zkušených lektorů. Každý seminář je pak zaměřen na konkrétní část zákona o zadávání veřejných zakázek. Více informací o vzdělávacím programu na adrese:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Vzdelavaci-program-pro-verejne-zakazky