Typy aktivit, které můžete vytvořit v SmartClass HUB

Máte jazykovou učebnu Robotel? Seznámíme vás s možnostmi aktivit, které nabízí vaše jazyková laboratoř. Ve třídě lze vytvořit mnoho různých aktivit, ale většina online platforem je omezena pauze na některé typy cvičení jako např. doplň mezery nebo výběr z variant. Ale ne SmartClass HUB! V něm najdete 19 různých šablon aktivit, které skutečně zapojí všechny vaše žáky a především se nesoustředí jen na gramatiku, ale podpoří mluvení a aktivní používání jazyka.

1. Aktivity zaměřené na prohlížení, sdílení teorie výuky (zápisy a přehledy pravopisu):

Aktivita „prohlížení“ je skvělý způsob, jak se svými studenty sdílet grafy, seznamy a přehledy. Cokoli, co chcete, aby si vaši studenti přečetli nebo se jen podívali, by mělo být přiřazeno jako aktivita sledování.

Nějaké příklady:

• Slovník: Podívejte se na přehled slovní zásoby pro tuto kapitolu/sekci/týden.

• Gramatika: Podívejte se na přehled gramatiky / doplňte chybějící pravopisná pravidla.

• Týdenní plán: Zde je náš plán na tento týden. Nezapomeňte aktivity dokončit ve správný termín. (zvláště důležité a užitečné během asynchronního učení / distanční forma výuky)

 

2. Aktivity zaměřené na rozvoj psaní:

SmartClass HUB nabízí dvě různé šablony zaměřené na psaní: Volný text a Dotazník. Kombinací písemné aktivity se sluchovou a/nebo vizuální složkou můžete zapojit své studenty a trénovat více smyslů a dovedností najednou. Zde je několik příkladů, jak můžete použít připravené šablony pro psaní v kombinaci s videem / nebo zvukovým podnětem:

a. Volný text

• Příběh: Podívejte se na obrázek a vyprávějte / napište příběh.

• Parafráze: Poslechněte si audio / sledujte video a vlastními slovy napište, co jste slyšeli.

• Pen-Pal: Přečtěte si e-mail/dopis a odpovězte na něj ve správném formátu.

b. Dotazník

• Aktivity k procvičení porozumění audia/videa/textu: Sledujte, poslouchejte nebo čtěte a odpovídejte na otázky.

• Gramatika: Na základě obrázku se rozhodněte, zda je každý výrok pravdivý nebo nepravdivý. Pokud je to špatně, napište, co daná osoba nedělá, a poté zadejte, co dělá.