Třída s nápadem …aneb s technikou i bez

Na konci školního roku 20/21 jsem získala školní jackpot! V průběhu velkých prázdnin se bude opravovat třída, ve které jsem nejenom správcem, ale hodně zde i učím! A nepůjde jenom o vymalování a natírání. Můžu si ji (v mezích školního rozpočtu) navrhnout dle svých potřeb.

Sny kontra realita

Okamžitě mi začala naskakovat všechna má přání, která se mi nastřádala za poslední léta:

1.       Další zobrazovací zařízení (nejlépe několik).

2.       Vyřešení problémů s akustikou.

3.       Pravoúhlá soustava souřadnic na podlaze třídy.

4.       Více zařízení, která můžu půjčovat žákům (mým tajným přáním bylo více "all-in-onů")…

Následovala konzultace s panem ředitelem a hledání kompromisů mezi mými přáními a rozpočtem. Myslím, že řešení opravy a zařízení třídy dopadlo nakonec velmi dobře. A tak bych vás ráda do své nové třídy pozvala.

 

Vybavení třídy

Technické vybavení třídy jsme zachovali. V centru třídy je interaktivní tabule, k ní je připojený videokonferenční systém Logitech, ve skříňce je 5 all-in-onů. Nicméně všechny kabely jsou vedeny ve zdi, vše je čisté, nikde nic nevisí, netrčí. Kolem třídy je dalších 6 dvojzásuvek s individuálními jističi, abychom mohli snadno nabíjet zařízení z jakéhokoli místa ve třídě. Velmi jsme se žáky ocenili i novou podlahu a tím mnohem tišší pohyb po třídě.

 

Kompromis mezi přáním a skutečností

Ad 1. Další zobrazovací zařízení jsme ve třídě nahradili několika keramickými, magnetickými tabulemi. Celkem jich mám 5, dvě bílé a tři rastrové – jako dělané na tvorbu grafů, vyhodnocení pravdivostních hodnot výroků a dodržení jiných potřebných struktur. Učím matematiku, proto jejich využití vidím z hlediska svého předmětu. Nicméně si myslím, že rastrové tabule jsou dobře využitelné i v jiných předmětech.

Ad 2. Řešení akustiky ve třídě by bylo finančně náročné. Tak jsem se snažila alespoň „rozbourat“ prostor umístěním závěsů, květin a další výzdoby třídy. Není to ideální, ale je to lepší.

Ad3. Pravoúhlou soustavu souřadnic na podlaze nemám, ale jejich přenesení na keramické tabule s rastrem je také skvělým řešením.

Ad 4. Ačkoli mám přímo ve třídě jenom 5 all-in-onů, v průběhu prázdnin jsme na školu pořídili dalších 15, které si může půjčit kdokoli z vyučujících. V současné době jich tedy můžeme mít tolik, že na nich žáci mohou pracovat ve dvojicích.

Myslím, že kompromisy při opravě této třídy byly více než dobré.

 

PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Využívání barev

Jistě mi dáte za pravdu, že barvy lze při výuce použít mnoha způsoby. Na našich nových tabulích je určitě využíváme v maximální možné míře. Zatím se osvědčilo rozvržení: černě zadání, zeleně práce žáků, modře opravy žáky, no a na mé poznámky a opravy jsem si ponechala učitelskou červenou. Žáci pak mohou velmi rychle vstřebat některé „zádrhelové“ části úloh a učí se tak nejenom z vlastních chyb, ale i z chyb ostatních.