Toglic na 2. stupni ZŠ

Výukové aktivity Toglic s využitím modelu BYOD („Bring Your Own Device“) na 2. stupni základní školy. Jak na celá čísla v 7. ročníku?

Koncept BYOD umožňuje žákům využívat jejich vlastní zařízení ve výuce. Jedná se o mobilní zařízení – netbook, tablet, smartphone. Výzkum prováděný na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav v letošním školním roce 2015/2016 potvrdil předpoklad vybavenosti žáků digitálními technologiemi. Ve výuce může použít až 85 % žáků svá digitální zařízení. Škola může přispět k efektivnímu využití těchto zařízení pro vzdělávání. Bylo by škoda, aby jejich využití začínalo a končilo u „selfie“ a „lajků“ na sociálních sítích. Pokud je v možnostech školy, je dobré mít sadu tabletů. Školní tablety je možno zapůjčit do vyučovací hodiny žákům, kteří nemají svá zařízení.

Pomocí výukových aktivit Toglic lze rozvíjet spolupráci a komunikační dovednosti žáků. Tablety se stávají prostředkem pro rychlý přenos dat k žákům, kteří s nimi dále ve skupinách pracují a diskutují. Žák může řešit individuálně zadané matematické příklady, učitel má přehled na svém počítači (SMART Board) o průběhu cvičení a výsledcích žáků. Toglic umožňuje klást rychlé otázky, odpovědi žáků se zobrazí na SMART Board v přehledné grafické podobě. Je zajištěna dobrá metodická podpora, na portále Toglic.cz jsou dostupné metodické listy.

Obr. 1 Toglic - učitelský účet


Pedagog pod svým účtem může mít předpřipraveny výukové aktivity na celou vyučovací hodinu.

Obr. 2 Toglic - příprava na vyučovací hodinu

 

Žáci se přihlásí na stránce www.toglic.cz pomocí PIN kódu, který jim předá učitel, a zadají své jméno. Vše funguje ve webovém prohlížeči, nic nemusíte instalovat. Toto je ideální propojení žákovského zařízení a SMART Board, nezávisí na platformě. Vyžaduje se jen připojení všech zařízení k internetu, datové přenosy jsou minimální.

 

Obr. 3 Toglic - aktivita „Slova a věty“ – přísloví (Čas rány zahojí. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.)

V aktivitě „Slova a věty“ na fotografiích je každému žákovi odesláno jedno slovo na jeho zařízení. Žáci nejprve hledají dle barvy svoji skupinu, poté společně spolupracují na správném pořadí slov v přísloví. Tato aktivita podporuje spolupráci a komunikaci ve skupině. Žáci se musí umět domluvit a prosadit eventuálně svůj názor.

 

Obr. 4 Toglic - Porovnávání celých čísel 

Výše uvedenou aktivitu lze využít pro skupinovou práci také v hodinách matematiky, příkladem může být porovnávání celých čísel. Kladná celá čísla lze odeslat na červeném podkladu, záporná na modrém. Žáci se musí seřadit dle hodnoty čísla zobrazeném na jejich zařízení, osvojí si tak práci s číselnou osou.

 

Obr. 5 Toglic - Celá čísla

Celých čísel už se nebojíme!

V letošním školním roce jsem zapojila do výuky matematiky v sedmém ročníku výukové aktivity Toglic na tabletech. Žáci individuálně pracovali na sčítaní a odčítání celých čísel. Na SMART Board viděli průběžné výsledky. Jejich snahou je být nejlepší ze třídy. Případné nejčastější chyby jsme si společně vysvětlili. Aktivně počítali celou hodinu, aniž by si uvědomili, že si jen tak nehrají, ale vzdělávají se. Odměnou jim byla výuková aktivity Bingo, kde si ovšem dále procvičovali všechny početní operace s celými čísly.

 

Digitální technologie nás obklopují. Zařízení, která si žáci přináší do školy, nejsou výjimkou. Postupně budou začleňovány do výuky. Je tedy na nás, abychom tento trend správně využili.

 

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů