Tandemová výuka – co napsat do záznamu?

Dovolte mi tímto článkem uzavřít cyklus článků o tandemové výuce. Tandem jako takový je opravdu přínosem, jak pro spolupracující pedagogy, tak pro žáky samotné. Přináší zcela nový vhled do výchovně vzdělávacího procesu, posouvá odbornou i metodickou stránku obou vyučujících a umožňuje žákům rozvíjet kritické myšlení a získat případnou podporu pomoci od druhého z učitelů. 

Přináší ale i rizika a úskalí. V nehorším případě může dojít až k totálnímu selhání při nedodržení dohodnutých rolí a s nimi souvisejících pravidel, a právě proto je kvalitní příprava úspěchem celého tandemu.

Sedíte pak ale nad prázdným papírem a lámete si hlavu, co máte do záznamu o aktivitách projektu napsat? Jak může takový záznam vypadat? Pro inspiraci vybrané zápisy ze záznamu z naší realizace:

1)     Příklad:

Příprava: demonstrační výklad, skupinová práce s odborným textem s následnou konzultací, rozdělení kompetencí v hodině – oba zadavatelé, poradci a hodnotitelé

Realizace: Třída E3/1 – řídící systémy robotů – Provedli jsme střídavý výklad, pak jsme žáky rozdělili do 2 skupin a na PC jim dali text k tématu. Poté jsme fungovali jako poradci a hodnotitelé své skupiny. Na závěr jsme zhodnotili výuku.

Reflexe: Žáci byli 2 pedagogy zaskočeni. Výuka byla svižná s aktivním zapojením všech. Skupinová výuka byla hodnocena skvěle, věnovali jsme se všem. Příprava s kolegou byla super, na všem jsme se shodli, nápady a hodnocení byly inspirující.

2)     Příklad:

Příprava: výuka vyhledáváním informací s následnou konzultací výsledků, příprava úkolů pro žáky, rozdělení kompetencí v hodině – moderátor, zpracovatel a poradci

Realizace: Třída E3/1 – Aplikace robotů a manipulátorů – Žáci dostali za úkol vyhledat videa použití robotů na internetu, nasdílet je zpracovateli a konzultovat s moderátorem. Během konzultací jsme v roli poradců perfektně se doplňovali, kolega z pozice strojaře a IT, já z pozice elektrotechnika a IT. Zhodnotili jsme výuku.

Reflexe: Práce žáků byla velmi tvůrčí, hodnotili výuku kladně. Příprava s kolegou byla skvělá, na všem jsme se shodli, nápady a hodnocení byly vzájemně inspirující.

3)     Příklad:

Příprava: skupinová práce, založení projektu, programování a vizualizace robotického systému s konzultací, kompetence – oba zadavatelé, poradci a hodnotitelé

Realizace: Třída S2/1 – Seznámení s programem SW RT Toolbox2 – Žáky jsme rozdělili na 2 skupiny, založili projekt a seznámili je s principy a příkazy programování robota, pak jsme v rámci skupin předvedli vizualizaci. Zhodnotili jsme výuku.

Reflexe: Hodiny byla rychlá a žáci díky 2 pedagogům mohli řešit rychle vzniklé problémy. Osvojili si programování a vizualizaci robota. Skupinovou práci hodnotili výborně. Příprava byla velmi podnětná a rozšířili jsem si oblast programování.

4)     Příklad:

Příprava: demonstrační výklad, prezentace, konzultace; role – přednášející, poradci

Realizace: Třída I4 – HW Počítačů – Kolega pomocí prezentace rychle připomněl vybrané HW prvky a seznámil třídu s jejich použitím. Pak jsme s kolegou žáky vyzvali, aby se nás v roli poradců ptali na nejrůznější dotazy ohledně HW prvků. Žáci měli dotazy, na které jsme střídavě odpovídali. Díky skutečnosti, že jsme byli dva a oba odborníci IT, tak jsme vše zvládli výborně. Zhodnotili jsme výuku.

Reflexe: Všichni žáci se aktivně zapojili a hodnotili výuku kladně. Příprava s kolegou byla výborná, vzájemně jsme se obohatili o poznatky z oblasti použití HW.

5)     Příklad:

Příprava: skupinová práce, pomůcky, diskuze; role – zadavatelé a poradci

Realizace: Třída I4 – HW Počítačů – S kolegou jsme na výuky přinesli každý svou sadu HW prvků a rozdělili žáky do 4 skupin. Poté jsme žákům rozdali vybrané prvky HW ze svých sbírek a nechali je zjistit o prvcích co nejvíce informací. Byli jsme k dispozici jako poradci a odpovídali žákům na dotazy. Zhodnotili jsme výuku.

Reflexe: Všichni žáci se aktivně zapojili a hodnotili výuku kladně zejména práci ve skupině a možnost používat reálné prvky. Příprava s kolegou byla naprosto precizní, vzájemně jsme se domluvili na zapůjčování sbírek a sbírky jsme propojili.

6)     Příklad:

Příprava: skupinová práce, práce s textovým editorem a tabulkovým procesorem, rozdělení kompetencí v hodině – oba zadavatelé a poradci

Realizace: Třída E4/sil – Příprava a zpracování technické zprávy – Žáky jsme rozdělili na 2 skupiny, zadali jim úkoly v text. editoru a tabul. procesoru pro přípravu techn. zprávy, dále jsme jim ukázali práci s daty a vkládání schémat a jejich editaci. Průběžně jsme radili žákům, kteří nestíhali. Zhodnotili jsme výuku.

Reflexe: Hodina byla produktivní a žáci díky 2 pedagogů mohli řešit problémy. Skupinovou práci hodnotili výborně. Příprava s kolegou byla perfektní a inspirativní.

7)     Příklad:

Příprava: demonstrační výklad, odborná diskuze, role – přednášející i konzultanti

Realizace: Třída 4.C – Komplexní čísla – Seznámili jsme žáky s tandemem, provedli výklad s dotazy pro aktivaci myšlení, kolegyně zopakovala problematiku komplexních čísel z hlediska matematiky a já ji doplnil aplikací v elektrotechnice. Žáky jsme aktivně zapojovali střídavě dotazy z matematiky a elektrotechniky. Oba jsme se výborně doplňovali. Na závěr jsme zhodnotili výuku a celý tandem.

Reflexe: Hodnocení žáky pozitivní, žáci se celou dobu aktivně zapojovali až na pár výjimek. Příprava s kolegyní byla výborná, na všem jsme se shodli vč. hodnocení.

Příprava: Konzultace, příprava úkolů skupinové práce, role – zadavatelé i konzultanti

8)     Příklad:

Příprava: příprava úkolů skupinové práce, konzultace; role – poradci i hodnotitelé

Realizace: Třída 2.C – Robotika – Seznámili jsme žáky s robotickými hračkami a SW pro práci s nimi, představili jsme žákům připravené aktivity a rozdělili je do skupin po 2 a po 3. Žáci se ihned aktivně zapojili do připravených aktivit s Ozobotem, Sphero a Micro:bity. Obraceli se na nás s technickými i logickými problémy. V rolích jsme se skvěle doplňovali. Na závěr jsme zhodnotili s žáky jejich práci, celou výuku i tandem.

Reflexe: Všichni žáci se aktivně zapojili a hodnotili výuku za super. Příprava s kolegyní byla skvělá, na všem jsme se shodli, aktivity a hodnocení byly inspirující.

 

 

PublicDomainPictures – spolupráce

 

Použitý obrázek: PUBLICDOMAINPICTURES. connect-316638_960_720.jpg. In: pixabay.com [online]. Neu-Ulm, Německo: Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR, 2014-04-05 [2020-11-27]. Dostupné z WWW: https://pixabay.com/cs/photos/připojit-připojení-spolupráce-ruce-316638/. Dostupný pod licencí Pixabay dle politiky úložiště médií (https://pixabay.com/cs/service/license/).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů