Střední školy pozor, připravujeme nabídku DVPP do šablon II

Střední školy včetně VOŠ mohou do 29.11.2019 podat žádost do nového projektu: Výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II a Výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II.

My se v tomto článku zaměříme na šablonu 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, která nabízí školení v těchto aktivitách:

a) čtenářská gramotnost
b) matematická gramotnost
c) cizí jazyky
d) polytechnické vzdělávání
e) ICT


Šablonu lze zvolit násobně podle počtu hodin trvání vybraného kurzu DVPP. Maximální násobné zvolení šablony pro jeden kurz je 10. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání
a průběžného sebevzdělávání.

My pro Vás připravujeme 3 nová školení v každé z výše uvedených aktivit.

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

1) Podpora digitálních kompetencí pedagogů (čtenářská gramotnost na SŠ)
Rozvoj základních digitálních kompetencí pedagogů pro práci s digitálními výukovými materiály zaměřenými na   čtenářskou gramotnost a vlastní tvorba materiálů, e-gramotnost, internetové zdroje pro podporu čtenářské gramotnosti a jejich propojení s technologiemi i klasickou výukou.

2) Metody kritického myšlení a práce s texty pro studenty SŠ
Strukturování a plánovaní výuky, podpora samostatnosti a nezávislého myšlení studentů, praktické osvojení třífázovýového modelu E-U-R, metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací, příklady metod a aktivit pro atraktivní výuku, metody kritického myšlení.

3) Čtenářská gramotnost napříč předměty SŠ
Rozvoj kompetencí a dovedností pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti, informačními zdroje (texty), příprava vhodných textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak naučit studenty s texty samostatně pracovat, jak je interpretovat, jak si umět vhodné texty najít a jak ověřit jejich věrohodnost a také jak tvořit závěry, prezentovat je a sdílet s ostatními napříč předměty.


MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

1) SMART matematika od A do Z
Motivace, výklad, procvičování látky, zadání a kontrola domácích úkolů, zpětná vazba, práce s chybami, hodnocení práce žáků, to vše bude prakticky ukázáno za použití SMART Výukového Software, techniky tvorby vzorců včetně jejich následné editace, rýsování s elektronickými rýsovacími pomůckami.

2) Středoškolská matematika moderně a neotřele
Praktické ukázky skupinové výuky její příprava s technologiemi i bez nich, nové didaktické postupy, aktivní zapojení studentů, tvorba podkladů, gamifikace, zapojení cizího jazyka do matematiky a zábavnost zapojení her do výuky.

3) Výukové aktivity – kde jsou a jak s nimi pracovat
Tvorba, úprava vlastních výukových aktivit, ale také práce s materiály, aplikacemi
a videi dostupnými na internetu, vše s dodržováním autorského zákona.

CIZÍ JAZYKY

1) Aktivizující metody a formativní hodnocení
Nové metody a způsoby hodnocení, specifikace aktivity ve světle Bloomovy taxonomie, formativního hodnocení dané aktivity na základě znalosti cíle, práce s cíli vzdělávání, důkazy učení a očekávanými výstupy.

2) Využití žákovských zařízení, možnosti domácí přípravy, video ve výuce
Programy i online nástroje vhodné do výuky i v domácí přípravě, využívání ucelených jazykových systémů, příprava cvičení na míru žákům, tipy a nápady na tvorbu video výstupů v rámci projektové výuky, připravené a nastavené online systémy pro využití žákovských zařízení.

3) EU jazykové projekty a online nástroje pro komunikaci
Osvojení základních dovedností s plánováním zahraničních projektů EU
(např. Erasmus+), praktické rady a postupy při výběru vhodného projektového partnera a základní principy tvorbu projektů, příklady dobré praxe, online nástroji ke komunikaci se zahraničními partnery, základní principy online nástroje eTwinningu.

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1) Robotika – jedna z cest polytechnického vzdělávání na SŠ
Možnosti programování robotických modelů (grafické blokové programování, programování v klasických programovacích jazycích), postavení a naprogramování robotického modelu (autonomní ovládání).

2) STE(A)M výuka na středních školách
Využití chytrých programovatelných destiček a stavebnic IoT (Internet of Things)
v rámci STE(A)M výuky, seznámení se s platformu micro:bit i stavebnici SAM Lab kits, včetně vytvoření modelu a ukázky programování.

3) Badatelsky orientované vyučování v přírodovědných tématech SŠ
Aktivní zapojení experimentu do výuky na SŠ, trénink vybraných experimentů
s principy BOV, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení a jak zvýšit motivaci žáků SŠ ke vzdělávání v přírodovědných tématech díky základním principům BOV.

ICT

1) Tvorba a úprava digitálních zdrojů pro pedagogy SŠ
Vyhledávání výukových materiálů, jejich úprava či vlastní tvorba s ohledem na žáka
a způsob jeho výuky, příklady a zdroje digitálních zdrojů.

2) Digitální nástroje hodnocení pro pedagogy SŠ
Praktické vyzkoušení si a zažití různé strategie zpětné vazby a hodnocení, analýza výukových výsledků, zpětná vazba a plánování další výuky.

3) Aktivní zapojení studentů SŠ do výuky
Diferenciaci výuky v rámci třídy a individualizovanému vzdělávání za pomoci digitálních technologií, přizpůsobení výukových aktivit na individuální úrovni schopností, zájmů a potřeb každého žáka, kooperace mezi žáky a sdílení vzdělávacích aktivit.

Podrobné anotace školení naleznete již brzy v sekci
Vzdělávání – Anotace školení.

Pro bližší informace, Vám rádi poradíme na emailové adrese skoleni@avmedia.cz.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů