Stáž – co napsat do záznamu?

Stáž realizovaná v odborné firmě je pro mě zásadní z pozice učitele odborných předmětů. Díky ní se mohu dostat přímo k nejaktuálnějším informacím v oboru a získat zkušenosti, znalosti a dovednosti, které využiji následně přímo ve výuce s žáky. 

Stáž mě posouvá odborně dopředu a umožňuje mi držet krok se současnými trendy v odborném světě. Následně mohu žákům předávat aktuální informace, které poté využijí sami ve svém budoucím zaměstnání. Z mého pohledu je velmi důležité, aby se učitelé zajímali o nové technologie, pracovní postupy a novinky v oboru, aby žákům nepředávali zastaralé informace, se kterými se v praxi již nesetkají.

Než se stáží začnete, jděte se do vybrané firmy podívat, ať vidíte, jak to tam chodí a jestli je daný podnik podle vašich představ. Pokud je to možné vytipujte si rovnou i garanta stáže, který s vámi bude celou dobu a vše vám ukáže. Kvalitní příprava je úspěchem celé akce.

Sedíte pak ale nad prázdným papírem a lámete si hlavu, co máte do záznamu o aktivitách projektu napsat? Jak může takový záznam vypadat? Pro inspiraci vybrané zápisy ze záznamu z naší realizace:

1)     Příklad:

Téma: Pasivní prvky elektronických obvodů – R, L a C – druhy, typy, varianty, značení, dešifrování kódu, určování vývodů, práce s datasheety na internetu (katalog. listy) včetně VA charakteristik a souvisejících parametrů

Společná reflexe: Řešení otázek kolem vhodnosti aplikace vybraných druhů, typizace konstrukcí, zapojování do obvodu, principů značení, jak využít práci s datasheety ve výuce, výběr prvků dle požadavků zákazníka

Uplatnění: Zkušenosti při výkladu teorie a ve cvičeních (konstrukce, měření)

Doporučení: Prostudování teorie aktivních prvků – diod

2)     Příklad:

Téma: Měření přístroje a metody měření s užitím digitálních měřicích přístrojů – druhy a typy, variace rozsahů a nastavení, typizace zapojení svorek včetně propojení, měřicí a propojovací šňůry, měření R, L, C, vybraných diod a spínacích prvků, ukázky vhodné aplikace testeru vodivosti, testování spínačů a tlačítek, měření digitálním osciloskopem – jednotlivá tlačítka, nastavení pro dané měření, volba režimu vč. zobrazování displeje.

Společná reflexe: Řešení otázek možností využití konkrétních DMP včetně doporučení pro nákup vybraných typů pro podporu výuky, doporučení pro práci s manuálem, výběr DMP a metody měření daného elektronického prvku, porovnání a vhodnost užití analogových a digitálních přístrojů, řešení otázek výpočtu chyb měření DMP, výběr měřicích šňůr, využití digitálních osciloskopů ve výuce, návrh měřicích úloh pro praktická cvičení ve škole, cenové relace měřicího vybavení pro školní laboratoř.

Uplatnění: Zkušenosti při výkladu teorie a ve cvičeních (konstrukce, měření).

Doporučení: Prostudování teorie pájení.

3)     Příklad:

Téma: Zapojování elektronických konstrukcí – čtení schémat, seznam a vytipování vhodných elektronických prvků, tvorba prováděcího (zapojovacího) schématu, bezpečnost práce a užívání vhodného nářadí, konstrukční prvky, volba napájení, popis obvodu, měření a metody měření prvků, určování prvků a jejich parametrů, principy osazování, varianty zapájení, dočišťovací práce, oživení elektronické konstrukce, diagnostika elektronické konstrukce v případě nefunkčnosti nebo částečné funkčnosti.

Společná reflexe: Řešení otázek kolem náročnosti pro konkrétní ročník a obor vzdělávání na škole z hlediska aplikovatelnosti elektronických konstrukcí, odborná a časová náročnost vybraných konstrukcí, požadavky na manuální zručnost a nezbytné znalosti žáků, doporučené postupy osazování a vhodnost variant pájení, doporučení na bezpečnost práce, vhodné nářadí a postupů oživování elektronických konstrukcí s případnou diagnostikou nefunkčních konstrukcí, seznam vhodného vybavení a jeho cenová relace pro jedno pracoviště laboratoře školního charakteru.

Uplatnění: Zkušenosti při výkladu teorie a ve cvičeních (konstrukce, měření).

Doporučení: Zrealizovat výuku s využitím elektronických konstrukcí.

4)     Příklad:

Téma: Principy pájení – měkké pájení pomocí pájecí stanice, přípravky nezbytné pro pájení, cínová pájka, bezolovnatá pájka, tavidlo – kalafuna, pájecí hroty, třetí ruka, čistič hrotu, praktické pájení a ošetřování hrotů.

Společná reflexe: Řešení otázek kolem bezpečnosti pájení, vhodnosti z hlediska náročnosti na dovednosti žáků, otázky časové náročnosti, dopady chybného pájení na živostnost hrotů, spotřeby pájky, vhodnosti tavidel.

Uplatnění: Zkušenosti při výkladu teorie a v konstrukčních cvičeních.

Doporučení: Prostudování možnosti využití elektronických stavebnic.

5)     Příklad:

Téma: SW Arduino IDE a realizace projektu pro desku Arduino UNO – výběr vhodné verze SW dle operačního systému Windows Installer, for Windows 7 and up nebo pro Windows v bezinstalační (portable) verzi, což je možnost Windows ZIP file for non admin install nebo pro operační systém Mac OS X 10.10 or newer a dále pro Linux ve verzích Linux 32 bits, Linux 64 bits, Linux ARM 32 bits a Linux ARM 64 bits, stažení, instalace, test správného nainstalování virtuálního portu COM a LPT na porty USB. Možnost doinstalace či reinstalace ovladače dle aktuální chyby. Ukázka používání SW Arduino IDE – lišta hlavního menu s nabídkou Soubor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Nápověda, tmavě zelená lišta s ikonami Ověřit, Nahrát, Nový, Otevřít, Uložit a ikona Sériový monitor, dále Kontrola/Kompilace, Nahrát, Nahrát pomocí kompilátoru, Export kompilovaného Binaru, správa a přidání knihovny, Manažér desek, programátor AVRIPS mkII a Vypálit zavaděč. Vysvětlení základů programování v jazyce Wiring, void setup() a void loop(). Tvorba sketche (projektu) krok za krokem. Doporučený on-line kurz a příručka programátora. Realizace 10 vybraných projektů vhodných pro aplikaci ve výuce s vytvořením zadání, definováním cílů, typizací HW prvků, sepsání postupu, tvorby zapojovacího schématu a elektrického schématu v programu Fritzing, zapojení projektu, naprogramování sketche, odladění a otestování sketche, připojení desky k PC, kompilace a nahrání sketche do paměti vývojové desky, oživení zapojení, základní diagnostika a odstraňování chyb v případě částečné či plné nefunkčnosti.

Společná reflexe: Řešení otázek kolem náročnosti programování v jazyce Wiring a výběru vhodného projektu pro 1. a 2. ročník oboru Mechatronik a Informační technik. Otázky kolem potřebných znalostí a dovedností žáků, odborné a časové náročnosti vybraných projektů. Otázky kolem nutných počtu HW prvků a cenové relace pro sadu do dvojice spolupracujících žáků.

Uplatnění: Zkušenosti při realizaci projektů v praxi (HW test, programování)

Doporučení: Zrealizovat výuku s využitím vývojové desky Arduino UNO, doporučeného HW a SW, začlenit tvorbu žákovských projektů s vývojovou deskou Arduino UNO do stálé výuky a zapojit žáky s projekty do soutěží.

 

 ColiN00B – žárovka v akci

 

Použitý obrázek: COLIN00B. light-bulb-3104355_960_720.jpg. In: pixabay.com [online]. Neu-Ulm, Německo: Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR, 2018-01-25 [2020-11-27]. Dostupné z WWW: https://pixabay.com/cs/photos/žárovka-myšlenka-tvořivost-socket-3104355/. Dostupný pod licencí Pixabay dle politiky úložiště médií (https://pixabay.com/cs/service/license/).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů