Start Šablon OP JAK pokračuje: 2 miliardy pro střední a vyšší odborné školy

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 5. 2022 vyhlásil výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro střední a vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty). 

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝZVY:

Termíny podání žádosti o podporu: 30. 05. 2022 – 30. 11. 2022 do 14 h
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Oprávnění žadatelé:

Podporované tipy aktivit:

  • Personální podpora
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů
  • Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

 

STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

částka: 400 000 Kč + (počet žáků v denním studiu x 4 000 Kč) + (počet žáků v ostatních formách studia x 1 000 Kč)
+ (počet dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč) pokud je součástí právnické osoby i DM/INT a jsou pro něj v žádosti o podporu zvoleny aktivity

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

částka: 400 000 Kč + (počet studentů v denním studiu x 4 000 Kč + (počet studentů v ostatních formách studia x 1 000 Kč)
+ (počet dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč) pokud je součástí právnické osoby i DM/INT a jsou pro něj v žádosti o podporu zvoleny aktivity

 

 

DOMOVY MLÁDEŽE A INTERNÁTY

částka: 250 000 Kč + (počet dětí/žáků/studentů x 2 500 Kč) částka na subjekt se započítává pouze, pokud je DM/INT zřízen samostatně nebo pokud je součástí právnické osoby žadatele MŠ/ZŠ (tj. pokud součástí právnické osoby není i SŠ/VOŠ)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů